Болонський процес

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Передумови

Умови та порядок приєднання до Болонського процесу

Критерії приєднання нових членів до Болонського процесу на Урядовій конференціі у Бергені було встановлено у Берлінському комюніке:

Країни, які приєднались до Європейської Культурної Конвеції, мають право стати членом Європейського простору вищої освіти за умови, якщо вони проголошують готовність дотримуватись та забезпечувати виконання цілей та завдань Болонського процесу в своїх власних системах вищої освіти. У заявах країн-претенденток має міститися інформація про те, яким чином вони збираються забезпечувати виконання принципів та цілей декларації.

Метою цього документа є просте та чітке роз’яснення умов та порядку приєднання до Болонського процесу країн-претенденток. Він також узгоджує принципи та основні напрями діяльності Болонського процесу в одному документі.

© Олена Сірук aka Verbena, 2001 - 2006