Болонський процес

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Цілі

Цілі Болонського процесу розглядаються у 10 пунктах. Усі кандидати мають однаково досягнути спільної мети до 2010 р., як було визначено у Болонській декларації, доповненою Празькими та Берлінським комюніке. Три проміжні цілі на 2005 р. було визначено Берлінським комюніке.

1. Напрями діяльності щодо Болонського процесу

Шість пунктів було запропоновано у Болонській декларації:
1. Прийняття системи прозорих, чітко визначених та порівняльних рівнів;
2. Прийняття системи, що базується в основному на двох циклах;
3. Введення системи кредитів;
4. Сприяння мобільності;
5. Впровадження європейськой співпраці в галузі оцінювання якості освіти;
6. Впровадження європейського виміру у вищій освіті.

Ще три було запроваджено Празьким комюніке:
7. Навчання протягом усього життя;
8. Заклади вищої освіти та студенти;
9. Посилення привабливості Європейського простору вищої освіти.

Десятий пункт було запропоновано Берлінським комюніке.
10. Докторантура та злиття Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору.

Різні напрями діяльності щодо Болонського процесу були відображені у Робочій програмі на 2003-2005 р.

Cоціальний вимір Болонського процесу має проходити крізь усі напрями діяльності.

© Олена Сірук aka Verbena, 2001 - 2006