Болонський процес

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Звіти

Звіти (доповіді) потенційних нових членів

Всі члени Болонського процесу мають надати національні звіти до початку Бергенської конференції Міністрів. Потенційні члени мають надати звіт у однаковому форматі.

У Берліні Міністри визначили три проміжні пріоритети: забезпечення якості освіти, двоциклічна система освіти та визнання ступенів та періодів навчання. Досягнення цієї мети 40 країнами-членами буде предметом критичного аналізу. Якщо потенційні члени не будуть приймати участь у цьому аналізі, вони мають вказати наскільки вже існуючі реформи вищої освіти відповідають цим цілям. Особливі цілі такі:

1. Забезпечення якості освіти

Головну відповідальність за якість освіти несуть вищі навчальні заклади.

Національна система якості освіти має включати:

  • Визначення відповідальності структур і вищих навчальних закладів;
  • Оцінювання програм чи закладів, в тому числі, внутрішня оцінка, зовнішній відзив, залучення студентів та публікація результатів;
  • Систему акредитації, сертифікації чи прирівнювальних процедур.

2. Двоциклічна система освіти

Національна система освіти у вищих навчальних закладах, має базується на 2-х основних циклах. Для допуску до другого циклу необхідно успішно завершити навчання після першого циклу, яке триває щонайменше три роки. Освітній рівень, отриманий після першого циклу, також визнається на ринку праці. Після закінчення другого циклу отримується рівень магістра і/чи доктора.

Члени Болонського процесу зобов’язані до 2005 року запровадити в дію двоциклічну систему.

3. Визнання освітніх ступенів і термінів навчання

При ухваленні системи освітніх рівнів, які б можна було легко зрозуміти і порівняти, членам рекомендовано ратифікувати Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій. Прийняття цієї конвенції означає, що члени зобов’язуються видавати кожному випускнику додаток до диплома автоматично, безкоштовно, однією з розповсюджених у Європі мов.

© Олена Сірук aka Verbena, 2001 - 2006