Болонський процес

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Додаток

Шаблон для звітів нових членів Болонського процесу

Заповнену анкету необхідно подати Голові Робочої групи BFUG за електронною адресою m.e.leegwater@minocw.nl, а також до Секретаріату BFUG за адресою bologna@ufd.dep.no не пізніше 31 грудня.

Звіт бажано скласти в електронній формі. Будь ласка, відповідайте у білих рамках, які збільшуватимуться у процесі заповнення текстом. Рекомендований об’єм звіту – не більше 10 сторінок. У разі виникнення будь-яких запитань стосовно цього документу, будь-ласка, звертайтеся до Секретаріату.
Країна:
Дата:
Контактна особа для Робочої групи BFUG (одна персона):
Офіційна посада:
Електронна адреса:

1. Звернення до Болоньї

1.1. Дайте короткий опис законодавчих реформ і напрямків розвитку вищої освіти у Вашій країні

2. Національна організація

2.1. Дайте короткий опис структури державної влади, відповідальної за вищу освіту, основних освітніх установ і закладів та їх компетенції (Наприклад, чи звітують заклади вищої освіти різним міністерствам?)

2. 2. Дайте короткий опис інституційної структури

(Наприклад, кількість бюджетних і приватних університетів/інших закладів вищої освіти або кількість/відсоток студентів у бюджетному/приватному секторах)

2.3. Якою мірою діяльність приватних і державних закладів вищої освіти підпорядковується однаковим правилам і постановам?

3. Гарантія якості

Якщо відповідь на будь-яке з наступних запитань негативна, які Ваші плани у відповідному напрямку?

3.1. Чи існує у Вашій країні національна система гарантії якості освіти? За що відповідають зазначені заклади і установи?

3.2. Чи охоплює національна система гарантії якості оцінювання навчальних програм, закладів, зовнішній відзив, міжнародне партнерство, студентське співробітництво, публікацію результатів? (Якщо так, будь-ласка, опишіть)

3.3. Чи поширюється національна система гарантії якості на акредитацію, сертифікацію та порівняльні методики? (Якщо так, будь-ласка, опишіть)

4. Двоциклічна система присвоєння ступеню

4.1. Чи діє у Вашій країні національна система присвоєння ступеню, що базується на двох основних циклах (еквівалентна структурі Бакалавр/Магістр)? (Якщо так, будь-ласка, опишіть – наприклад, чи двоциклові ступені є обов’язковими/факультативними для освітніх закладів? – Якщо ні, то що Ви плануєте стосовно їх впровадження?)

4.2. Чи утворюють різноманітні ступені єдину систему на основі узаконеного розподілу між академічними і професійними ступенями або на основі бінарної системи навчальних закладів?

5. Визнання ступенів і термінів навчання

5.1. Якщо Ваша країна не ратифікувала Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, коли Ви плануєте це зробити?

5.2. Чи всі випускники вищих навчальних закладів Вашої країни отримують додаток до диплому? автоматично і безкоштовно? поширеною європейською мовою? Якщо ні, то що Ви плануєте стосовно впровадження цих заходів?

6. Докторантура та науково-дослідницька робота

6.1. Дайте короткий опис організації освіти третього циклу (Наприклад, прямий доступ на бакалаврському рівні, баланс між запропонованими курсами, самостійним навчанням і дисертацією)

6.2. Як пов’язана вища освіта з науково-дослідницькою діяльністю у Вашій країні? (Наприклад, яким є відсоток досліджень за рухунок бюджету у вищих навчальних закладах?)

7. Мобільність студентів і персоналу

7.1. Опишіть основні фактори, що впливають на мобільність студентів у Вашій країні (Наприклад, кошти, призначені для програм обміну, ймовірність студентських позик і грантів, візова підтримка)

7.2. Опишіть будь-які особливі заходи щодо покращення мобільності студентів у Вашій країні

7.3. Опишіть основні фактори, що впливають на мобільність викладачів і персоналу у Вашій країні (Наприклад, строк призначення, програми грантів, соціальне забезпечення, візова підтримка)

7.4. Опишіть будь-які особливі заходи щодо покращення мобільності університетських викладачів і персоналу у Вашій країні

8. Заклади вищої освіти і студенти

8.1. Опишіть прояви автономії закладів вищої освіти Чи визначається/регулюється автономія законом? Якою мірою Вищі навчальні заклади вільні самостійно обирати внутрішню організацію, кадровий склад, нові навчальні програми і фінансування?

8.2. Опишіть заходи, що гарантують активну діяльність всіх учасників навчального процесу

8.3. Яким чином студенти беруть участь і впливають на організацію і зміст освіти в університетах та інших навчальних закладах, на національному рівні включно? (Наприклад, участь в університетських органах врядування, академічних радах тощо)

9. Соціальний вимір Болонського процесу

9.1. Опишіть заходи, що забезпечують рівноправний доступ до вищої освіти

10. Навчання протягом усього життя

10.1. Які заходи вживаються у Вашій країні щодо розвитку програм освіти протягом усього життя у вищих навчальних закладах?

10.2. Опишіть будь-які заходи на національному рівні щодо визнання отриманої освіти, а також гнучкої навчальної діяльності

11. Внесок у Європейський вимір вищої освіти

11.1. Опишіть будь-яку міжнародну взаємодію, що робить внесок у європейський вимір вищої освіти

11.2. Опишіть, як зміни у навчальних планах відображають Європейський вимір (Наприклад, вивчення іноземних мов, висвітлення європейських питань, орієнтація на європейський ринок праці)

12. Підвищення привабливості Європейського простору вищої освіти

12.1. Опишіть будь-які заходи у Вашій країні для впровадження привабливих аспектів європейської вищої освіти

13. Коментар-підсумок

13.1. Дайте опис Ваших національних стратегій в межах Болонського процесу

13.2. Вкажіть основні проблеми, що стоять перед Вашою країною

© Олена Сірук aka Verbena, 2001 - 2006