Літературознавчі студії, випуск 30, 2011 рік

Зміст

Титульна сторінка..........................................................................................1

До відома авторів...........................................................................................2

Зміст……………….........................................................................................3

Семенюк Г.Ф.

Остап Вишня: національний подвижник і митець..................................... 6

Артюшенко З.В.

Елементи художнього вимислу в історичному романі

Івана Білика та в творах Остапа Вишні....................................................... 9

Башманівський В.І., Башманівська Л.А.

Художня концепція пейзажу у творах Остапа Вишні............................. 16

Векуа О.В.

Остап Вишня: спроба повернення............................................................ 22

Гаєвська Н.М.

Фейлетон Остапа Вишні (до постановки проблеми)............................... 26

Жуковська Г.М.

"Науковий нарис Чорного моря на підставі власних спостережень" у

гуморесках Остапа Вишні ......................................................................... 33

Ковалів Ю.І.

Семантика усмішок Остапа Вишні в контексті

експериментальної прози 20-х років........................................................ 43

Коломієць В.В., Іванова О.В.

Неперевершений майстер іскристого гумору ......................................... 53

Конончук Т.І.

Екзистенційний вимір комічного в повісті

Анатолія Дімарова "Самосуд" .................................................................. 60

Мазоха Г.С.

Приватне листування Остапа Вишні 30-х рр. ХХ ст.............................. 70

Масловська М.В.

Національні особливості творів Остапа Вишні ...................................... 80

Міщенко Д. С.

Сатирична інтерпретація сюжетів та мотивів світової класики

у творчості Остапа Вишні ........................................................................ 87

Монастирецький Л.С.

Творчість Остапа Вишні в художньому полі його доби ........................ 91

Наєнко М.К.

"Дозвольте помилитися" – останній сатиричний

спалах гумориста........................................................................................ 96

Науменко Н.В.

У полюванні за красою: осіння символіка исливських усмішок"... 104

Піка А.В.

Остап Вишня – гуморист "Розстріляного відродження" ...................... 110

Приймак А.В.

Остап Вишня у літературно-критичних працях.................................... 116

Резніченко Н.А.

Проблемно-тематичний та жанровий діапазони творів ....................... 125

Остапа Вишні для дітей

Рибась О.

Дитяча рецепція хронотопу (на матеріалі творів Остапа Вишні

"Моя автобіографія" та Олександра Довженка

"Зачарована Десна")................................................................................. 133

Смірнова Н., Свириденко О.

Проблеми національної ідентичності у прозі

Олекси Стороженка й Остапа Вишні ....................................................140

Сподинюк А.

Засоби творення гумору в лікарських усмішках Остапа Вишні

(на прикладі усмішки "Ох і лікували нас")........................................ 151

Сулима М.М.

Остап Вишня в оцінці Олексія Полторацького..................................... 157

Ткаченко Р.П.

Художні параметри науки у творчості Остапа Вишні ......................... 165

Ус Ю.

Метричні і тропеїчні особливості "Кримських усмішок"

Остапа Вишні .......................................................................................... 170

Церковняк-Городецька О.

Народна основа гумору "Мисливських усмішок"

Остапа Вишні .......................................................................................... 175

Чернюк С.Л.

Українські Вальдшнепи: концептуальні особливості

однойменних творів Остапа Вишні й Миколи Хвильового ................ 181

Шепель Л.В.

Засоби комічного у творах Остапа Вишні

(до проблеми індивідуального стилю письменника)........................... 190

Яровий О.С.

Остап Вишня: ліричні ноти в арсеналі гумориста................................ 199

Реквізити.……….......................................................................................207