Кафедра сучасної української мови

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Кафедру сучасної української мови (завідувач — проф. А.К. Мойсієнко, член Спілки письменників України) було створено 1992 року внаслідок поділу заснованої ще 1918 року кафедри української мови, членами якої в різний час були видатні мовознавці проф. А.Ю. Кримський, проф. Є.К. Тимченко (пізніше - член-кор. АН УРСР), проф. О.Н. Синявський, проф. М.К. Грунський, проф. І.К. Білодід (згодом - акад. АН УРСР), проф. П.П. Плющ, проф. І.К. Кучеренко, проф. Н.І. Тоцька, проф. Л.О. Кадомцева, проф. В.В. Коптілов, доц. Н.П. Корнієнко, доц. П.Д. Тимошенко, а також проф. 0.І. Білодід, доц. А.П. Могила, доц. В.В. Моренець, доц. О.Є. Пивоваров, доц. Н.П. Плющ тощо.

У 1989 році на філологічному факультеті було відкрито спеціалізацію "комп'ютерна лінгвістика", а 1992 року при кафедрі сучасної української мови створено навчально-наукову лабораторію комп'ютерної лінгвістики (засновник і перший науковий керівник - доц. Л.А. Алексієнко, з 2001 року - доц. Н.П. Дарчук), основними напрямками наукової роботи якої є комп'ютерна лексикографія, навчальні програми, машинний переклад тощо.

При кафедрі сучасної української мови працює також лабораторія експериментальної фонетики (науковий керівник - доц. О.В. Бас-Кононенко).

Нині на кафедрі сучасної української мови, яка гідно продовжує кращі традиції української лінгвістичної школи, працюють проф. А.К. Мойсієнко, доц. Л.А. Алексієнко, доц. Н.П. Дарчук, доц. І.В. Козленко, доц. О.В. Бас-Кононенко, доц. І.М. Арібжанова, доц. Л.М. Сидоренко, доц. О.А. Гапченко, доц. Л.М. Костич, доц. О.М. Зубань, доц., д.ф.н. Ю.Л. Мосенкіс, доц. О.М. Мацько, доц. В.В. Коломийцева, доц. В.В. Бондаренко, доц. С.М. Різник та ін.

Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних курсів із сучасної української літературної мови, різних спецкурсів, зокрема з функціональної лінгвістики, основ морфонології, синтаксису, структурної лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, етнопсихолінгвістики та ін., а також досліджують теоретичні питання граматики української мови, проблеми номінації і словотвору, лінгвістичного аналізу тексту, лінгвопоетики, фоносемантики й фоностилістики, породження і сприйняття мовлення, прескриптивної лінгвістики.

Ці та інші напрямки наукової діяльності кафедри відбиті в монографіях проф. А.К. Мойсієнка "Слово в апперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша" (К., 1997), "Динамічний аспект номінації" (К., 2004), “Мова як світ світів. Поетика текстових структур” (2008), доц. Н.П. Плющ "Інтонація вставності в українській мові" (К., 1986); доц., д.філол.н. Ю.Л. Мосенкіса "Мова трипільської культури" (К., 2001), „Українська мова у євразійському просторі: Трипільська ґенеза милозвучності та віддалені родинні зв’язки” (2006), „Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка” (2006, у співавторстві); доц. Л.М.Костич „Історія суфіксальної деривації якісних прикметників української мови” (2004), „Основні засади функціональної граматики” (2004), доц. Кравченко Л.О. „Прізвища Лубенщини” (2004). Членами кафедри створено "Електронний підручник з української мови" (доц. Л.А. Алексієнко, доц. Н.П. Дарчук, доц. О.М. Зубань), видано навчальні посібники з фонетики (доц. Н.П. Плющ, доц. О.В. Бас-Кононенко), морфонології (доц. І.В. Козленко), синтаксису (доц. І.М.Арібжанова, проф. А.К.Мойсієнко), української мови для випускників шкіл (доц. О.В. Бас-Кононенко, у співавторстві; доц. О.М. Мацько, у співавторстві).

Кафедра активно співпрацює з Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Інститутом української мови НАН України, Мовно-інформаційним фондом НАН України, підтримує тісні зв’язки із закордонними науковими й освітніми центрами.

Кафедра здійснює щорічний випуск збірника наукових праць "Українське мовознавство".

При кафедрі діють:

  • лінгвістичний гурток (керівник - д.філол.н. Мосенкіс Ю.Л.);
  • науковий семінар «Фонетика усного мовлення» (керівник - доц. Бас-Кононенко О.В.);
  • мистецьке об’єднання «Жовтий корпус» (доц. Мацько О.М., доц. Сидоренко О.М.).

© Олена Сірук, 2001 - 2014