Кафедра української та російської мов як іноземних

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Кафедру української та російської мов як іноземних (завідувач - доц. Н.С. Ніколаєва) було створено 1991 року на базі заснованої в 1978 році кафедри російської мови та методики викладання її як іноземної.

З 1992 року кафедра вперше в Україні запровадила спеціалізацію "українська мова як іноземна".

У різний час кафедрою завідували; доц. С.А. Воробйова (1978 - 1989), доц. Н.Ф. Зайченко (1989 - 1995), доц. Н.К. Присяжнюк (1995 - 1996). Нині тут працюють доц. Г.О. Аббакумова, доц. Н.В. Ботвина, доц. Л.П. Дідківська, доц. Л.Т. Малікова, доц. В.І. Невойт, асист., к.ф.н. Н.О. Бойченко та ін.

Упродовж багатьох років провідні спеціалісти кафедри (доц. Н.С. Ніколаєва, доц. Л.П. Дідківська, доц. Л.Т. Малікова, доц. В.І. Невойт та ін.) розробляють такі наукові проблеми: специфіка функціонування української та російської мов у різних сферах мовлення і спілкування; лінгвістичні основи опису української мови з метою її викладання в іншомовній аудиторії (функціональний та зіставний аспекти); обґрунтування оптимальних методичних концепцій навчання української мови як іноземної (методи, підходи, моделі навчання); моделювання навчального процесу з української мови для різних категорій іноземних слухачів; створення з цією метою практичних комунікативних граматик і сучасних програм навчання тощо. Членами кафедри видано підручники і посібники для іноземних студентів (доц. Н.С. Ніколаєва, доц. Л.П. Дідківська, доц. В.І. Невойт, доц. С.А. Воробйова, доц. Н.Ф. Зайченко, доц. Г.О. Аббакумова, доц. Л.Т. Малікова, доц. Н.В. Ботвина).

  • Ніколаєва Н.С.
  • Дідківська Л.П.
  • Малікова Л.Т.
  • Невойт В.І.
  • Воробйова С.А.
  • Зайченко Н.Ф.
  • Аббакумова Г.О.
  • Ботвина Н.В.
© Олена Сірук, 2001 - 2014