Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра англійської філології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(11//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедру англійської філології (завідувач - проф. А.Д. Бєлова) було створено в 1969 р. зі спеціалізацією на викладання теоретичних курсів та англійської мови для студентів старших курсів факультету романо-германської філології. Кафедру очолювали проф. Ю.О. Жлуктенко, проф. О.М. Старикова, доц. О.М. Бортничук. Відомі мовознавці проф. Ю.О. Жлуктепко і проф. Н.М. Раєвська першими в Україні захистили докторські дисертації на матеріалі англійської мови та підготували підручники з теоретичних курсів, що не втратили свого значення й досі, створили школу англістики в Київському університеті. На кафедрі свого часу працювали також відомі фахівці - проф. В. В. Акуленко, проф. Є.Ф. Скороходько, д.ф.н. О.Г. Почепцов, провідні доценти Т.Я. Яворська, Є.П. Лялько, Т.Л. Ветвінська.

Сучасна кафедра англійської філології функціонує в такому складі: проф. А.Д. Бєлова, д.ф.н., в.о. проф. Н.П. Неборсіна, доц. Л.Г. Верба, доц. Н.М. Нестеренко. доц. Г.О. Швед. доц. О.М. Бортничук, доц. Л.П. Пастушенко, доц. О.В. Малікова, доц. О.С. Фоменко, к.ф.н. І.О. Алексєєва, старші викладачі О. В. Подойніцина та М. Ф. Серебреннікова, викладачі І.В. Ковальчук, Т.А. Чаюк, Г.А. Огаркова, Г.М. Коваленко, О.В. Дмитрук, Н.І. Задоріжна, О.В. Борисович, Т.О. Білецька.

Кафедра здійснює підготовку студентів-філологів, які вивчають іноземні мови як фах, з англійської мови як основної та другої, а також із лінгвістичних дисциплін. У вивченні сучасної англійської мови акцент зроблено на використання британських та американських підручників, матеріалів мережі Інтернет, відеокурсів з використанням сучасних технічних засобів навчання. Крім нормативних теоретичних курсів, викладачі читають цілу низку спецкурсів з актуальних проблем англістики, сучасної лінгвістики в цілому.

Головний напрям наукової роботи кафедри зосереджено в межах когнітивно-дискурсивних досліджень, які є найцікавішими і найпопулярнішими в сучасній лінгвістиці. До наукових досягнень кафедри належать праці проф. А.Д. Бєлової "Лингвистические аспекты аргументации" (К., 2003; 2-е видання); "Globetrotting" (К., 2003); "New Horizons" (К., 2003); доц. Л.Г. Верби "Порівняльна лексикологія англійської та української мов" (К., 2003), "Історія англійської мови" (К., 2003), "Граматика сучасної англійської мови" (К., 2003), посібники і навчально-методичні розробки.

Кафедра є ініціатором проведення багатьох наукових конференцій. Саме тут було започатковано видання збірника наукових праць "Мовні і концептуальні картини світу".

На кафедрі існує лінгвістична бібліотека, яка щомісячно поповнюється найновішими виданнями. Студенти також мають можливість користуватися також фондами Центру англійської мови та інформації (директор - доц. О.М. Бортничук), у якому відбуваються зустрічі з представниками амбасад, консульств, розташованих у Києві, лекції англомовних фахівців з різних галузей знань.

 • Бєлова А.Д.
 • Неборсіна Н.П.
 • Верба Л.Г.
 • Нестеренко Н.М.
 • Швед Г.О.
 • Бортничук О.м.
 • Пастушенко Л.П.
 • Малікова О.В.
 • Фоменко О.С.
 • Алексєєва І.О.
 • Подойніцина О.В.
 • Серебреннікова М.Ф.
 • Ковальчук І.В.
 • Чаюк Т.А.
 • Огаркова Г.А.
 • Коваленко Г.М.
 • Дмитрук О.В.
 • Задоріжна Н.І
 • Борисович О.В.
 • Білецька Т.О.
© Олена Сірук, 2001 - 2014