Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра германської філології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(12//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедру германської філології (завідувач - доц. І. В. Сойко) було засновано в 1945 р.; спочатку вона мала назву кафедри німецької мови, потім - німецької філології. Її становлення та розвиток тісно пов'язані з ім'ям видатного мовознавця, германіста проф. І.В. Шаровольського. Великий внесок у розбудову кафедри як цілісного колективу викладачів і науковців у другій половині XX століття зробили проф. Ю.О. Жлуктенко, доц. В.М. Лещинська, проф. Л.І. Прокопова, доц. А.Г. Совгира, доц. В.О. Лазня, доц. Б.П. Найдов, доц. І.Я. Харитонова, викл. О.А. Григор'єва, доц. Е.В. Різванова, проф. Л.І. Сахарчук, доц. О.О. Лобач та багато інших. У різні роки на чолі кафедри стояли доц. Г.М. Буданова, доц. В.М. Лещинська, проф. Л.І. Прокопова, проф. Л.І. Сахарчук.

Склад кафедри та наукова проблематика: доц. І.В. Сойко (теорія перекладу, термінологія, наукова комунікація); проф. Л.І. Сахарчук (лексикологія, дискурсологія, порівняльна міжкультурна лінгвістика); проф. В.В. Козловський (теоретична граматика, лінгвопрагматика); доц. Р.В. Іваницький (термінознавство, країнознавство, соціолінгвістика); доц. О.В. Двухжилов (історія германістики, нідерландистика, фризистика); доц. Є.П. Тимченко (лексикологія німецької мови, контрастивна лінгвістика, стилістика німецької мови); доц. О.А. Шаблій (теорія та практика перекладу, порівняльна семантика, ділова німецька мова); доц. О.О. Павличко (фразеологія та стилістика німецької мови); доц. Р.Є. Пилипенко (прагматика тексту, дискурсологія); викл. О.І. Кучма (теорія перекладу, методика викладання іноземної мови, лінгвопрагматика); викл. Т.Г. Грабажей (соціолінгвістика, методика викладання іноземної мови); викл. Л.В. Наконечна (методика викладання іноземної мови); викл. Л.А. Онанко (методика викладання іноземної мови, фонетика німецької мови); викл. Т.О. Столярська (соціолінгвістика, методика викладання іноземної мови); викл. А.О. Феоктистова (компаративістика, теоретична граматика); викл. О.Є. Маркевич (лінгвокраїнознавство, лінгвістика тексту); викл. Н.В. Медведовська (історія німецької мови, лінгвокраїнознавство); викл. М.Г. Юрченко (лінгвокраїнознавство, стилістика та лінгвістика тексту); викл. Д.В. Радван (шведська мова та література); д-р Дате Уве (лінгвокраїнознавство, філософія мови).

Серед досягнень кафедри - монографії проф. Л.І. Сахарчук "Методологические проблемы словообразовательного анализа (семантика производного глагола)" (К., 1987); проф. В.В. Козловського" Предложения с конъюнктивом. Синтактика, семантика, прагматика" (К., 2002); лексикографічні праці доц. Б. Шлоер та доц. І. В. Сойка "Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права" (К., 2001), доц. О.А. Шаблій "Словничок "псевдодрузів" перекладача" ( К., 2001), доц. О. В. Двухжилова, доц. Є. П. Тимченко "Новий німецько-український, українсько-німецький словник" (К., 2001); навчальні посібники асистентів Л.А. Онанко, А.О. Феоктістової, 0.І. Кучми, а також навчально-методичні розробки з різних аспектів німецької мови.

Викладачі кафедри германської філології підтримують наукові контакти з Лейпцизьким університетом (Німеччина), університетом м. Констанц (Німеччина), Фризькою Академією наук (Нідерланди), Товариством німецької мови (Німеччина).

Кафедра працює над науковою темою "Міжкультурні аспекти німецько-української комунікації", в рамках якої досліджуються лінгвістика тексту та прагматика, методологічні проблеми мовознавства, актуальні тенденції розвитку німецької та нідерландської лексики, дидактика та методика німецької та нідерландської мов як іноземних, проблеми лексикографії та термінографії, здійснюється контрастивне вивчення мов та культур (німецька - українська, нідерландська - українська) тощо.

Тематика спецкурсів та спецсемінарів охоплює актуальні проблеми германістики, міжкультурні аспекти ділової комунікації, прагматику та стилістику німецьких юридичних текстів, політичний дискурс у контексті політичної культури, юридичний дискурс, перекладознавчі та лексикографічні аспекти, стратегії дискурсу в німецьких засобах масової інформації, одиниці мови й тексту в порівняльному аспекті (функціонування фразеологічних одиниць у сучасній німецькій та українській мовах).

 • Сойко І.В.
 • Сахарчук Л.І.
 • Козловський В.В.
 • Двухжилов О.В.
 • Іваницький Р.В.
 • Тимченко Є.П.
 • Шаблій О.А.
 • Павличко О.О.
 • Пилипенко Р.Є.
 • Кучма О.І.
 • Грабажей Т.Г.
 • Наконечна Л.В.
 • Онанко Л.А.
 • Столярська Т.О.
 • Феоктистова А.О.
 • Маркевич О.Є.
 • Медведовська Н.В.
 • Юрченко М.Г.
 • Радван Д.В.
 • Дате Уве
© Олена Сірук, 2001 - 2014