Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра іспанської та італійської філології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(14//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедра іспанської та італійської філології (завідувач - проф., академік АН ВШУ, академік АПСН (Росія) Н.М. Корбозерова).

Підготовка фахівців з іспанської мови та літератури в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється з 1949 р., а як окремий підрозділ кафедра іспанської та італійської філології існує ЗО років.

Нині кафедра готує викладачів-дослідників іноземних (іспанської/італійської, англійської та третьої) мов та зарубіжної літератури, перекладачів з іспанської/італійської та англійської мов. У процес викладання впроваджені португальська та каталанська мови. Викладання іноземних мов проводиться за новітніми методами та методиками навчання із застосуванням аудіо- та відеотехніки.

Зараз на кафедрі працюють відомі в Україні спеціалісти найвищої кваліфікації доценти О.М. Гусейнова, І.І. Магушинець, С.О. Ризванюк, Е.В. Шевкун; к.ф.н. О.В. Кругликова, к.ф.н. В.І. Охріменко, к.ф.н. О. В. Мерзликіна, а також ст. викл. В.М. Вишневська, викладачі В.І. Гріпцов, О.П. Обручникова. Кафедра є засновником збірника наукових праць "Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики".

Кафедра іспанської та італійської філології є центром наукових досліджень в Україні. Згідно з планом роботи кафедри всебічно досліджуються особливості іспано- та італомовного простору. Розробляються актуальні проблеми лінгвістичної семантики, прагмалінгвістики, когнітивноЇ лінгвістики, досліджуються особливості сучасних іспанської, італійської, португальської та метропольних мов, а також історичні чинники, що вплинули на їх розвиток, проводиться порівняльний аналіз романських мов та паралелі між ними та українською мовою. Серед видань кафедри - монографія проф. Н.М. Корбозерової "Грамматика и семантика сложного предложения. Вопросы становлення синтаксиса испанского языка" (К., 1989), "Diccionario economico espanol-ucraniano. Іспансько-український словник економічних термінів" (К., 2001) доц. Е.В. Шевкун та 0.0. Курченко, підручники і посібники з грифом Міністерства освіти: E. Shevkun, О. M. Obruchnikova "Espanol: economia y finanzas" (К., 2001), проф. Н.М. Корбозерової, О. М. Вронської "Україна - іспанською" (К,, 2003), доц. І.І. Магушинця "Вступ до риторики" (К., 2003), "Вступ до італьяністики" (К., 2004).

Упродовж багатьох років кафедра має можливість приймати лекторів посольств Іспанії та Італії. При ній створено Центри італійської та іспанської мов. Цей підрозділ має широкі міжнародні зв'язки з зарубіжними країнами - Іспанією, Італією, Аргентиною, Кубою, Мексикою, Португалією, Бразилією. У межах угоди між Київським національним університетом та Гранадським (Іспанія) і Флорентійським (Італія) університетами українські студенти щорічно проходять стажування у провідних вищих навчальних закладах цих країн.

 • Корбозерова Н.М.
 • Гусейнова О.М.
 • Магушинець І.І.
 • Ризванюк С.О.
 • Шевкун Е.В.
 • Кругликова О.В.
 • Охріменко В.І.
 • Мерзликіна О.В.
 • Вишневська В.М.
 • Гріпцов В.І.
 • Обручникова О.П.
© Олена Сірук, 2001 - 2014