Кафедра елліністики

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Загальна інформація

Кафедра елліністики здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності “Новогрецька мова і література та переклад”, у її складі працює один доктор філологічних наук, чотири кандидати філологічних наук, один асистент. Крім Інституту філології новогрецьку мову вивчають також студенти Інституту журналістики. Крім новогрецької студенти кафедри опановують другу іноземну мову — англійську. Рівень володіння новогрецькою для бакалаврів: Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Επίπεδο Γ; для магістрів — Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Επίπεδο Δ.

У межах програми „Європейські мови в контексті процесів глобалізації” кафедра розробляє спеціальну наукову тему — „Греко-українські мовні зв’язки”, зокрема відбувається зіставне вивчення новогрецької та української мов, функціональної та структурної граматики новогрецької мови (проф. Клименко Н.Ф., к.ф.н. Тищенко О.О.), перекладознавчі, лінгвокультурологічні та текстологічні студії (к.ф.н. Перепльотчикова С.Є., к.ф.н. Савенко А.О., к.ф.н. Столярова А.А.).

Щорічно співробітники кафедри беруть участь у роботі секції «Елліністичні граматичні і перекладознавчі студії» наукових конференцій Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

За час існування кафедра організувала кілька міжнародних конференцій: Грецьке православ’я в Україні (Київ, 2000); З ХХ в ХХІ століття: до 90-річчя з дня народження проф. Андрія Білецького (Київ, 2001); Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність (Київ, 2009); Творчий спадок А.О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя від дня народження (Київ, 2011), а також міжнародний симпозіум «Нікос Казандзакіс та Україна» (Київ, 2003).З часу заснування кафедри співробітники опублікували укладені вперше в українській та грецькій лексикографії «Новогрецько-український словник», «Українсько-новогрецький словник», кілька термінологічних словників, підручники (зокрема, перекладену «Малу граматику димотики» М. Тріандафіллідиса) та посібники, антології перекладів новогрецької літератури, а також окремі художні твори і наукові розвідки грецьких учених.

Паралельно з кафедрою діє Центр елліністичних студій та грецької культури імені Андрія Білецького. На його базі було організовано регулярні семінари з художнього перекладу новогрецької літератури, зустрічі клубу новогрецької мови, гуртка новогрецького танцю. Щороку Центр приймає у себе лекторів, які роблять доповіді з актуальних для грецької культури питань. Студенти кафедри організовують у Центрі творчі вечори, тематичні перегляди кінофільмів, науково-популярні презентації.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальностей 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови, 10.02.16 – Перекладознавство. За час функціонування кафедри роках захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри Перепльотчикова С.Є., Савенко А.О., Столярова А.А., Любченко Т.В., Тищенко О.О. та аспіранти: Мойсієнко О.А., Павловська З.В., Кутна Ю.Б.

Кафедра елліністики допомагає готувати фахівців вищої кваліфікації вищим навчальним закладам України через цільову та заочну аспірантуру, зокрема Львівському національному університеті ім. І. Франка, Маріупольському державному університету, Таврійському національному університету, Мелітопольському педагогічному університету та Київському торговельно-економічному університету.

Кафедра співпрацює з Атенською академією наук, Атенським, Салоніцьким Патрським та Критським університетами. Налагоджено наукове співробітництво із провідними елліністичними центрами зарубіжжя: Московським державним університетом ім. М. Ломоносова, Тбіліським державним університетом, Кембріджським університетом, Вільним університетом м. Берлін, Університетом м. Малага (Іспанія), Університетом м. Бухарест, Міжнародним університетом м. Софія.

Щорічно студенти, що вивчають новогрецьку мову в Київському університеті ім. Т.Шевченка, вдосконалюють свої знання мови на літніх програмах у Греції. Аспіранти проходять наукове стажування в Атенському і Салоніцькому університетах.

Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з новогрецької мови і посідають призові місця.

Серед неоелліністів, що здобули свій фах у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, чимало відомих людей: Клименко Ніна Федорівна – член-кореспондент Академії наук України, доктор філологічних наук, професор кафедри елліністики КНУТШ; Пономарів О.Д. — академік АН Вищої школи України, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУТШ; к.філол.н. Шкуров В.А. — Надзвичайний та повноважний посол України в Греції; доц. Кромбет Г.Г., доц. Міщук В.В., доц. Чернухін Є.А., к.філол.н. Соколюк В.Г. — філологи, історики, викладачі вищих навчальних закладів України та Російської Федерації; Чердаклі А.М. та Степаненко В.І. — перекладачі та члени Національної спілки письменників України.

© Олена Сірук, 2001 - 2014