Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(17//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедру теорії і практики перекладу з англійської мови (завідувач - проф. В.І. Карабан) було створено шляхом поділу кафедри теорії і практики перекладу германських мов (що виникла 1982 р. унаслідок поділу кафедри теорії і практики перекладу на дві кафедри: кафедру теорії і практики перекладу германських мов та кафедру теорії і практики перекладу романських мов) на кафедру теорії і практики перекладу з англійської мови та кафедру теорії і практики перекладу з німецької мови у травні 2003 р.

Першим завідувачем кафедри теорії і практики перекладу германських мов був проф. О.Є. Семенець; з 1996 р. цією кафедрою завідував проф. В.І. Карабан, який зараз очолює кафедру теорії і практики перекладу з англійської мови, що є однією з най чисельніших в Інституті філології. Нині на кафедрі працюють доц. О.О. Акулова, доц. Н.М. Антонюк, доц. О.Ю. Васильченко, доц. В.В. Воїнов, доц. Н.Г. Гнатюк, доц. О.Ю. Дубенко, доц. О.І. Земляний, доц. Л.В. Коломієць, доц. Т.Є, Некряч, доц. В.Д. Радчук, доц. Л.П. Рудько, доц. І.В. Трищенко, доц. Н.С. Хоменко; старші викладачі Л.А. Блакитна, Б.О. Гончаров, І.М. Задорожний, Т.Г. Зарицька, С. Є. Карасьова, к.ф.н. М. О. Возна, к.ф.н. А.В. Перміпова; викладачі Н.В. Васильєва, В.С. Ґуль, Р.Г. Довгапчина, І.М. Зварич, В.П. Зуб, Ю.І. Камінський, О.М. Конильна, К.А. Кучер, Т.А. Ласінська, Ю.А. Лобода, С.В. Мельничук, Н.Ф. Міхненко, О.М. Панасьєв, Р.В. Поворознюк, О.Ф. Сизова, І.В. Ткачова.

Викладачі читають курси теорії і практики перекладу, порівняльної граматики, лексикології та стилістики англійської й української мов, практики англійської мови та інші спецкурси з прагматичних проблем перекладу, науково-технічного та юридичного перекладу та ін. На кафедрі створено школи науково-технічного та усного перекладу. Педагогічний склад зосереджує свої зусилля на підготовці підручників та навчальних посібників з перекладу (з англійської мови на українську та з української мови на англійську), а також перекладних словників. Останнім часом вийшов друком посібник проф. В.І.Карабана "Теорія і практика перекладу з української мови на англійську" (2003 р.) та перекладні словники "Українсько-англійський юридичний словник" і "Англо-український юридичний словник" (укладач - проф. В. І. Карабан).

Кафедра підтримує творчі зв'язки з Поморським університетом (м. Слунськ, Польща) та з кафедрою англійської мови і перекладу Харківського національного університету ім. Василя Каразіна. Випущено 5 посібників з перекладу.

E- mail: vkar@sphinx.univ.kiev.ua

 • Карабан В.І.
 • Акулова О.О.
 • Антонюк Н.М.
 • Васильченко О.Ю.
 • Воїнов В.В.
 • Гнатюк Н.Г.
 • Дубенко О.Ю.
 • Земляний О.І.
 • Коломієць Л.В.
 • Некряч Т.Є.
 • Радчук В.Д.
 • Рудько Л.П.
 • Трищенко І.В.
 • Хоменко Н.С.
 • Блакитна Л.А.
 • Гончаров Б.О.
 • Задорожний І.М.
 • Зарицька Т.Г.
 • Карасьова С.Є.
 • Возна М.О.
 • Перміпова А.В.
 • Васильєва Н.В.
 • Ґуль В.С.
 • Довгапчина Р.Г.
 • Зварич І.М.
 • Зуб В.П.
 • Камінський Ю.Т.
 • Конильна О.М.
 • Кучер К.А.
 • Ласінська Т.А.
 • Лобода Ю.А.
 • Мельничук С.В.
 • Міхненко Н.Ф.
 • Панасьєв О.М.
 • Поворознюк Р.В.
 • Сизова О.Ф.
 • Ткачова т.В.
© Олена Сірук, 2001 - 2014