Кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови (завідувач - проф. Т.Р. Кияк) заснована 2 липня 2003 р. Зараз на кафедрі працюють в.о. проф. Кудіна О.Ф., доц. Гуменюк О.О., доц. Дорофеєва М.С., доц. Кожедуб Л.Г., доц. Меньшикова Н.В., доц. Мінаков В.В., доц. Огірок С.С., доц. Любчук Н.В., к.філол.н., асис. Лалаян Н.С., один з кращих перекладачів-практиків України – ст. викл. Антонов В.О., асис. Дорофеєва Л.В., асис. Касяненко Д.С., асис. Антонова Є.В., асис. Супрун Т.В., асис. Костюк О.М., асис. Потапова Г. Є., асис. Колесник Р.С., асис. Пономаренко Л.В., чотири викладачі з Німеччини та Австрії. Доц. Іваницька М.Л. наразі навчається в очній докторантурі.

Під керівництвом доктора філологічних наук, професора, народного депутата ІІ скликання, почесного доктора низки зарубіжних навчальних і дослідницьких закладів Т.Р. Кияка плідно працює наукова школа з лінгвістики фахових мов, термінознавства та науково-технічного перекладу. До професійних інтересів членів кафедри належать також стилістика, лінгвістика та інтерпретація тексту, художній переклад, фразеологія, семантика, фонетика. Практичними проблемами перекладу та методичними питаннями викладання перекладу як фаху займаються проф. Т.Р. Кияк, доц. Іваницька М.Л., ст. викл. В.О. Антонов. Теоретичні здобутки кафедри реалізуються при читанні спецкурсів „Теорія перекладу”, „Зіставна лексикологія”, „Зіставна граматика”, „Зіставна стилістика”, „Науково-технічний переклад”, „Переклад юридичних та економічних текстів” тощо.© Олена Сірук, 2001 - 2014