Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(19//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедру методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики (завідувач - проф. П.О. Бех) було засновано 1991 р. У 1994 р. у зв'язку з приєднанням кафедри підвищення кваліфікації з іноземних мов новоутворена кафедра отримала назву кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики. З часу заснування кафедру очолює проф. П.О. Бех. Тут працюють також доценти А.М. В'язанкіна, Г.Г. Ярова, докторант Л.П. Науменко, к.пед.н. Л.П. Дарійчук, ст.викл. С.І. Світич та Л.П. Дорогобід, асистенти Н.В. Малиновська, Г.А. Карненко, В.М. Сидоренко, М.В. Денисенко, О. В. Драгінда, К.В. Харісова, Т.В. Бабенко, Н.В. Сорокіна, О.Е. Трифонова, Л.М. Баранова, О.В. Вєтров, Л.Г. Смовженко.

Створення такої кафедри було зумовлене необхідністю ширшого узагальнення теоретичних і практичних засад у вивченні іноземних мов, залучення новітніх методів і методик викладання іноземних мов, впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес. Передбачається відкриття і нової спеціальності "прикладна лінгвістика". Крім того, в обов'язки кафедри входить читання загальних і спеціальних курсів з методики викладання іноземних мов у середній і вищій школі, проведення педагогічної практики студентів 4-го і 5-го курсів у середній школі і студентів-магістрів у вищій школі, викладання сучасних інформаційних технологій тощо.

Співробітники кафедри проводять практичні й лекційні заняття на відділеннях східної і західної філології, в Інституті міжнародних відносин, беруть участь у розробці навчальних планів і програм для навчання іноземних мов у середній школі і вищих закладах освіти, проводять науково-дослідну й методичну роботу. Силами викладачів було підготовлено підручники й навчальні посібники, термінологічні й загальні словники, навчальні програми тощо.

Уперше в Україні двома виданнями вийшов "Самовчитель англійської мови" (співавтор - проф. П.О.Бех), а підручник "Англійська мова для вступників" (автор - проф. П.О. Бех) витримав п'ять видань.

Колектив кафедри працює над госпдоговірною темою "Розробка технології застосування електронного мультимедійного підручника з англійської мови".

Кафедра підтримує широкі зв'язки зі спорідненими кафедрами університетів України, має контакти із зарубіжними підрозділами і вченими. Тут постійно працюють зарубіжні викладачі - носії мови. Кафедра отримала декілька міжнародних грантів для розвитку методичних досліджень. На її базі проводиться всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Англійська мова та література".

 • Бех П.О.
 • В'язанкіна А.М.
 • Ярова Г.Г.
 • Науменко Л.П.
 • Дарійчук Л.П.
 • Світич С.І.
 • Дорогобід Л.П.
 • Малиновська Н.В.
 • Карненко Г.А.
 • Сидоренко В.М.
 • Денисенко М.В.
 • Драгінда О.В.
 • Харісова К.В.
 • Бабенко Т.В.
 • Сорокіна Н.В.
 • Трифонова О.Е.
 • Баранова Л.М.
 • Вєтров О.В.
 • Смовженко Л.Г.
© Олена Сірук, 2001 - 2014