Кафедра новітньої української літератури

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Публікації

Публікації викладачів кафедри

“Літературознавчі студії. Вип. 3”.

Видання підготовлене на основі виступів, виголошених на читаннях, присвячених проблемам постмодернізму як художньому напряму другої половини ХХ століття. До збірника увійшли статті, в яких розглядаються актуальні проблеми розвитку сучасної української літератури, зокрема: постмодернізм як художня методологія літератури 90–х рр., естетична криза сучасного літературного процесу, особливості розвитку прози, поезії, драматургії кінця ХХ – поч. ХХІ ст. тощо.

“Літературознавчі студії”. Вип. 4”.

Це збірник наукових студій, присвячений 100–річчю видатного українського письменника Ю. Яновського. До нього увійшли статті, що висвітлюють питання своєрідності епічного стилю письменника, особлива увага учасників конференції звертається на нові аспекти прочитання його творчості, розглядається творча спадщина Юрія Яновського у контексті розвитку української літератури ХХ століття.

Літературознавчі студії.-К.,2008.-Вип.20.

Літературознавчі студії.-К.,2008.-Вип.21.-Ч.1

Літературознавчі студії.-К.,2008.-Вип.21.-Ч.2

Літературознавчі студії.-К.,2008.-Вип.22.

Літературознавчі студії.-К.,2009.-Вип.27.

Літературознавчі студії.-К.,2009.-Вип.28.

Найважливіші публікації 2010 - 2011 рр.(файл .pdf)

Навчально-методичний посібник з курсу "Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття" / За ред. Г. Семенюка; упоряд. О. Романенко, Н. Янкова, Київ – 2013 (файл .pdf)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА. Для студентів спеціальності «Українська мова та література. Іноземна мова» (файл .pdf)

Програма з курсу «Історія української літератури ХХ століття» для студентів спеціальностей «українська мова та література», «слов’янські мови та літератури», «фольклористика», «літературна творчість» / Укладачі: Бандура Г.О., Гаєвська Н.М., Гуляк А.Б., Дяченко С.І., Жуковська Г.М., Ковалів Ю.І., Міщенко О.І., Семенюк Г.Ф., Ткаченко О.П., Янкова Н.І. – К., 2013. – 146 стор. (файл .pdf)

© Олена Сірук, 2001 - 2014