Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(20//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедру англійської мови гуманітарних факультетів (завідувач - доц. А.П. Мусієнко) було створено 1980 р. у зв'язку зі зростанням кількості факультетів, створенням інститутів та відкриттям нових спеціалізацій і відділень. Науковий та методичний потенціал кафедри було закладено її керівниками доц. З.К. Тростянською, доц. М.І. Потужною, доц. Г.А. Кириченко, доц. В.І. Карабаном та провідними методистами факультету доц. Л.І. Лазаркевич, ст. викл. Л.Ф. Архипович та доц. С.С. Волковою. Першим завідувачем кафедри англійської мови гуманітарних факультетів був проф. В.І. Карабан.

Цей підрозділ забезпечує викладання англійської мови на історичному, філософському, юридичному факультетах, а також на факультеті соціології та психології. Навчальні та робочі програми дисципліни "англійська мова" базуються на комунікативному підході, передбачають системне і комплексне застосування технічних засобів; вони значною мірою орієнтовані на самостійну роботу студентів. Щороку кафедра проводить 1-ий тур олімпіади з англійської мови серед немовних гуманітарних факультетів університету.

На кафедрі працює 29 викладачів, з них 6 доцентів, 14 старших викладачів та 9 викладачів. Технічну роботу по кафедрі виконують 2 лаборанти.

Ядро кафедри становлять викладачі, які безперервно працюють в університеті понад 25 років: зав. кафедри доц. А.П. Мусієнко, доц. О.Ф. Шевченко, доц. А.Л. Алексєєва, доц. Т.Г. Скопюк, ст. викл. І.Д. Кучеренко, ст. викл. Ж. В. Віхрова, ст. викл. О.А. Купрієвич, ст. викл. О.К. Курдіш, ст. викл. Л.М. Саєнко та ін.

Викладачами кафедри створено навчальні комп'ютерні посібники, комп'ютерні розробки з фахової тематики для гуманітарних факультетів, програми з технік читання та підготовки для складання тестів.

  • Мусієнко А.П.
  • Шевченко О.Ф.
  • Алексєєва А.Л.
  • Скопюк Т.Г.
  • Кучеренко І.Д.
  • Віхрова Ж.В.
  • Купрієвич О.А.
  • Курдіш О.К.
  • Саєнко Л.М.
© Олена Сірук, 2001 - 2014