Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра англійської мови природничих факультетів

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(21//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедра англійської мови природничих факультетів (зав. кафедри - доц. М.В. Петровський) бере свій початок від 1962 р., коли було створено кафедру англійської мови немовних факультетів під керівництвом доц. З.К. Тростянської. Кафедра забезпечувала викладання англійської мови на природничих та гуманітарних факультетах університету. Через десять років на базі цього підрозділу було створено дві кафедри: англійської мови гуманітарних факультетів (завідувач - доц. М.І. Потужна) та англійської мови природничих факультетів (завідувач - доц. М.Я. Борозна). Пізніше кафедру очолювали доц. З.В. Невіжина (1977 - 1982), доц. П.О. Бех (1982 - 1991), доц. М.В. Петровський (1991 - 1997), доц. Г.Л. Дорош (1997 -2002).

У 1994 р. на базі цього підрозділу було створено дві самостійні кафедри: кафедру англійської мови природничих факультетів, яка забезпечує навчальний процес на біологічному, географічному, геологічному та економічному факультетах, та кафедру англійської мови фізико-математичних факультетів, яка забезпечує викладання англійської мови на фізичному, хімічному, радіофізичному, механіко-математичному та факультеті кібернетики.

Нині на кафедрі англійської мови природничих факультетів працюють 25 викладачів, з яких 5 кандидатів наук, доцентів. Кафедра забезпечує викладання загального курсу англійської мови (в основному для студентів першого та другого року навчання, на окремих факультетах - для студентів 3 -5 курсів), курсів ділової англійської мови, теорії та практики перекладу, а також курсу англійської мови для аспірантів та здобувачів зазначених факультетів для підготовки до складання кандидатського іспиту.

До складу кафедри англійської мови природничих факультетів входять: доц. В.І. Давидов, доц. О.О. Татьянченко, доц. І.М. Бугулов, ст.викл. А.А. Нечипорук, а також викладачі С.М. Бабій, В.В. Брусенцев, В.В. Бурбеза, О.О. Гаращенко, О.М. Глущенко, Н.М. Гомон, О.О. Гузовська, І.О. Віденко, Б.В. Ільків. І.І. Костенко, Л.П. Кулебякіна, О.В. Луценко, О.О. Майстренко, Л.В. Никифорова, С.М. Рудь, Н.П. Тарасова, І.І. Шкелебей, Ю.Ю. Грищенко, Н.В. Колодрубська, О.О. Кульська.

 • Петровський М.В.
 • Давидов В.І.
 • Татьянченко О.О.
 • Бугулов І.М.
 • Нечипорук А.А.
 • Бабій С.М.
 • Брусенцев В.В.
 • Бурбеза В.В.
 • Гаращенко О.О.
 • Глущенко О.М.
 • Гомон Н.М.
 • Гузовська О.О.
 • Віденко І.О.
 • Ільків Б.В.
 • Костенко І.І.
 • Кулебякіна Л.П.
 • Луценко О.В.
 • Майстренко О.О.
 • Никифорова Л.В.
 • Рудь С.М.
 • Тарасова Н.П.
 • Шкелебей І.І.
 • Грищенко Ю.Ю.
 • Колодрубська Н.В.
 • Кульська О.О.
© Олена Сірук, 2001 - 2014