Кафедра англійської мови фізико-математичних факультетів

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Кафедра англійської мови фізико-математичних факультетів (завідувач – доц. Н.В. Соловей) заснована у 1994 р. Її створення було викликано необхідністю задовольнити специфічні потреби в англійській мові факультетів фізико-математичного профілю у підготовці бакалаврів, магістрів та аспірантів, унаслідок чого кафедра відокремилася від кафедри англійської мови природничих факультетів. Першим керівником кафедри був доц. М.В.Петровський.

Нині на кафедрі працює 32 викладачі: 2 д.філол.н., доц. – Горенко О.П., Безпаленко А.М.; 7 канд.філол.н., доц. – Соловей Н.В., Давидов В.І., Летуновська І.В., Косаревська Т.А., Олійник Л.І., Олійник А.Д., Вєтрова-Шпігун Є.І.; 4 ст.викл. – Рудковська Л.А., Нечипоренко Н.Є., Крутікова М.І., Серебреннікова М.Ф.; 1 викл. – Ніколенко О.В.; 18 асистентів: Ажогіна Н.В., Бабаніна Т.Г., Бублик Г.М., Вашталова О.В., Вєтров О.В., Давидюк Т.В., Дороніна Н.В., Ісаєва С.Д., Кирилюк О.Л., Клівіцька-Миронюк І.О., Паламарчук К.М., Стельмах Н.М., Титова О.І., Драмарецька Н.С., Андрійчук Т.В., Левчук І.М., Лазоренко Л.В., Мазур С.М.

Основні напрямки роботи – забезпечення навч. процесу на ф-тах: фізичному, радіофізичному, кібернетики, мех-мату та хімічному, викл. курсів англ. мови професійного спрямування.

Кафедра готує аспірантів фізичного, радіофізичного, хімічного, механіко-математичного факультетів, факультету кібернетики та Військового інституту до складання кандидатського іспиту з іноземної мови і проводить кандидатські іспити. Наукова тема кафедри – підмови фізико-математичних наук: фізики, радіофізики, математики, механіки, хімії, кібернетики (мови програмування та інформатика). У 1994–1997 рр. на к-рі проводились лексикографічні дослідження, створювався машинний фонд англо-української термінології з природничих наук. Кафедра займається також розробленням методики тестування знань з іноземних мов та створенням на цій основі відповідних комп’ютерних систем для студентів нефілологічних спеціальностей.

Підрозділ підтримує зв’язки із навчальними закладами Великобританії (Астонський університет, м. Бірмінгем) та США (Нью-Йоркський та Каліфорнійський університети, університет штату Невада, Сейбрукський коледж).

© Олена Сірук, 2001 - 2014