Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра романських мов

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(24//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедру романських мов (завідувач — доц. О.М. Лисенко) створено 1969 року на базі кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів з метою забезпечення викладання французької та іспанської мов на немовних факультетах університету. Згодом її було перейменовано на кафедру французької мови немовних факультетів, а 1985 р. відновлено назву кафедри романських мов.

Цей підрозділ поєднує викладання іноземної мови з читанням курсів про культуру відповідних країн, сприяє формуванню у студентів мовних навичок, знайомить зі спеціальною термінологією (на основі відповідних спеціальних текстів), системою сучасних лінгвістичних, соціолінгвістичних знань, елементами мовної та міжмовної комунікації.

З метою навчити студентів відповідних факультетів працювати з фаховою літературою іноземними мовами на кафедрі були створені й упроваджені в навчальний процес численні методичні розробки, словники й посібники, в яких застосовувалися найновітніші ідеї методики викладання іноземних мов.

Велика заслуга в становленні кафедри належить її першим керівникам: доцентам Н.Є. Руденко, Г.Ф. Венгреновській, С.О. Ризванюку.

Нині тут працюють 22 викладачі: доценти О. М. Лисенко, З.І. Веприцька, О.А. Маймескул, к.ф.н. Н.В. Корюшко та М. С. Власенко, Л.І. Зязюн, ст.викл. О.М. Сидельникова, асистенти І.А. Бахтінова, Г.І. Бородавко, І.І. Голуб, Н. І. Філипоненко, Ж. В. Ружинська, Г.Ф. Гудименко, І. А. Рижова, В.М. Гуляєв, Н.І. Соляник, В.М. Скороходова, Є.П. Цапко, Т.В. Яковлєва, Ю.В. Федько, Л.П. Дерюгіна, Н.В. Тертична.

Викладачі досліджують проблеми лінгвістики, педагогіки та країнознавства. Кафедра підтримує зв'язки з Посольствами Франції та Іспанії в Україні. Співробітники кафедри проходять стажування (і отримують відповідні сертифікати) в зарубіжних університетах і лінгвістичних навчальних закладах Франції та Іспанії.

 • Лисенко О.М.
 • Веприцька З.І.
 • Маймескул О.А.
 • Корюшко Н.В.
 • Власенко М.С.
 • Зязюн Л.І.
 • Сидельникова О.М.
 • Бахтінова І.А.
 • Бородавко Г.І.
 • Голуб І.І.
 • Філипоненко Н.І.
 • Ружинська Ж.В.
 • Гудименко Г.Ф.
 • Рижова І.А.
 • Гуляєв В.М.
 • Соляник Н.І.
 • Скороходова В.М.
 • Цапко Є.П.
 • Яковлєва Т.В.
 • Федько Ю.В.
 • Дерюгіна Л.П.
 • Тертична Н.В.
© Олена Сірук, 2001 - 2014