Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра Близького Сходу

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(25//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедра Близького Сходу (завідувач - доц. Т.Ф. Маленька).

Уперше викладання східної (арабської та японської) як другої мови було запроваджено деканом факультету романо-германської філології проф. Ю.О. Жлуктенком наприкінці 70-х років. З 1989 року декан цього ж факультету проф. О.Є. Семенець отримав дозвіл Міносвіти України на перший набір групи китайської мови як першої іноземної. Цього ж року розпочато набір арабської, перської, японської мовних груп та відкрито кафедру теорії та практики перекладу східних мов (зав. кафедри - доц. В.С. Рибалкін). З 1992 р. кафедру очолив проф. К.М. Тищенко; у 1993 р. її перетворено на кафедру східної філології й об'єднано з кафедрою східних мов факультету української філології, яку очолювала протягом 1990 - 1993 р.р. проф. Л.В. Грицик.

При сприянні акад. О.Й. Пріцака (професора Гарварду, директора Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України) ректором КНУ імені Тараса Шевченка було прийнято рішення про розширення кафедри і відкриття відділення східної філології. Ініціативна група підготувала проект майбутнього відділення та розробила навчальні плани. У 1995 р. було створено відділення східної філології (завідувач - проф. Г.І. Халимоненко) з двома кафедрами - тюркології (завідувач - проф. Г.І. Халимоненко) та Близького Сходу (зав.кафедри - проф. К.М. Тищенко).

З 2001 р. кафедру Близького Сходу, на якій викладається арабська, перська, гінді, очолила доц. Т.Ф. Маленька. Кафедра забезпечує читання таких основних нормативних курсів: східна мова, культура і література країн східної мови, східномовно-україиський переклад, історія, теоретична граматика, лексикологія, стилістика східної мови, лінгвістика для сходознавців, лінгвокраїнознавство, теорія жанрів східних літератур, а також спецкурсів з етимології східних мов, національної специфіки літератур Сходу, поетики твору, східноукраїнських літературних взаємин та ін.

Нині на кафедрі працюють також проф. К.М. Тищенко, проф. М.Д. Волков, проф. В.С. Рибалкін, доц. Алі Хмуд Хамедалла (носій мови), доц. С.І. Наливайко, доц. О.Б. Бубенок, ст.викл. Субх Алі (носій мови), асистенти Г.М. Бочарнікова, Ліюса Тагі Кілані Дамавенді (носій мови), О.В. Мазепова, О.М. Мотріченко, Муфак Зіяд Тамир (носій мови), І.В. Сивков, А.М. Солоненко, М.А. Субх (носій мови), О.Г. Хоміцька.

У 2002 році при кафедрі створено Центр іраністики (директор - доц. Т.Ф. Маленька).

 • Маленька Т.Ф.
 • Тищенко К.М.
 • Волков М.Д.
 • Рибалкін В.С.
 • Алі Хмуд Хамедалла (носій мови)
 • Наливайко С.І.
 • Бубенок О.Б.
 • Субх Алі (носій мови)
 • Бочарнікова Г.М.
 • Ліюса Тагі Кілані Дамавенді (носій мови)
 • Мазепова О.В.
 • Мотріченко О.М.
 • Муфак Зіяд Тамир (носій мови)
 • Сивков І.В.
 • Солоненко А.М.
 • М.А. Субх (носій мови)
 • Хоміцька О.Г.
© Олена Сірук, 2001 - 2014