Кафедра Близького Сходу

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Центр перської мови та літератури

Історія Центру

Центр перської мови та літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено за сприяння посольства ІРІ в Україні 7 грудня 2002 року.

Основною метою діяльності Центру є популяризація перської мови, літератури та культури в Україні, вдосконалення викладання перської мови та літератури, а також інших іранознавчих дисциплін (історії, країнознавства, культури, мистецтва, етнографії, фольклору Ірану); створення умов для самостійної науково-дослідницької роботи викладачів, аспірантів та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також інших вузів України, де вивчається перська мова; зміцнення наукових та культурних зв’язків між Україною та Іраном; організації стажування студентів-іраністів та викладачів у провідних вузах ІРІ.

Діяльність Центру

Освітня, науково-дослідна, культурно-просвітницька, господарська та інша діяльність Центру здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положення про факультет (інститут), Типового положення про мовно-культурні центри КНУ імені Тараса Шевченка та Положення про Центр іраністики КНУ імені Тараса Шевченка.

Основні завдання Центру

 • підвищення рівня знань з перської мови у студентів, допомога у самостійному вивченні та вдосконаленні перської мови;
 • організація заходів, пов’язаних з навчально-методичною роботою викладачів перської мови, які є членами Центру;
 • підтримка та проведення наукових досліджень з перської мови, літератури, історії та культури;
 • організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають збереження і поширення знань про персидську мову та культуру серед широкої громадськості, здійснення виховної роботи, спрямованої на утвердження загальнолюдських цінностей, гуманістичного світогляду та патріотичних переконань;
 • надання можливості користування літературним, аудіо- та відео фондами Центру всім викладачам і студентам Інституту філології та підрозділів університету;
 • здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ.

Діяльність центру перської мови та літератури у 2012 році

Центром було організовано ряд заходів Всеукраїнського масштабу із залученням студентів, аспірантів, викладачів вузів України, де вивчається перська мова, а саме :

Студенти та викладачі ІФ взяли участь у заходах, присвячених річниці Ісламської революції в Ірані.

Студенти та викладачі взяли участь у Московській міжнародній олімпіаді з перської мови. Переможці Артеменко А. та Бобровник І. (Січень 2012).

Підготовка заходів до Святкування Ноурузу (спільно з Посольством ІРУ та МАУП) (Березень 2012).

Підготовка та проведення VII Всеукраїнської студентської олімпіади з перської мови ІФ. Переможці ІФ: Філоненко І. (Березень 2012)

Підготовка та проведення конференції «О. Хайяма – філософ, вчений, поет» ІФ 24.04.2012.

1.03.2012 – участь у V Академічній дискусії «Література мовою інших видів мистецтва: компаративістика і герменевтика» у рамках проекту «Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом», доповіді з проблем герменевтики та компаративістики доктора Мегйора Аляві Мокаддама та доц. Маленької Т.Ф, за участі асист. РhD Левчин І.Д.

Діяльність центру перської мови та літератури у 2011 році

За сприяння Посольства ІРІ була проведена Міжнародна наукова конференція з іраністики (01.11.2011р.) на тему: "Поезія Гафіза Шаразі ХІV ст.", (доповіді М. Аляві Мокаддама, доц. Маленької Т.Ф., студентів кафедри Близького Сходу Філоненко І., Бобровник І., Зінченко К.). Робоча мова конференції – перська. У заході взяли участь викладачі та студенти Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Мешгедського державного університету імені Фірдоусі (Іран), Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Таврійського національного університету ім. Вернадського. У конференції також взяла участь викладач перської мови та літератури Мешгедського університету Мар’ям Сасані. Її доповідь стосувалася прямого та переносного (земного та містичного) значення образів у поезії Гафеза. Пані Мар’ям на багатьох прикладах з творчого доробку поета показала, наскільки по-різному може прочитуватися значення окремих слів у віршах Гафеза, створюючи таким чином, багату смислову поліфонічність його поезії.

Доповідь "Поезія Гафеза Шіразі в Європі та Україні: переклади, дослідження і рецепція" виголосила завідувач кафедри Близького Сходу директор Центру іраністики доцент Тетяна Маленька. Особливу увагу вона звернула на переклади Дивану Гафеза в Англії, Франції, Німеччині, Польщі, Україні, зокрема на переклади першого українського іраніста Агатангела Кримського та Василя Мисика. Викладач Таврійського національного університету Олексій Сухоруков виступив з доповіддю "Побутова лексика в поетичній творчості Гафеза".

Наприкінці конференції таємним голосуванням було обрано найкращу студентську доповідь. Переможницею виявилася студентка 3-го курсу спеціальності "перська мова та література" Інституту філології Ірина Філоненко. Детальніша інформація на сайті Новин Інституту філології.

Від Центру іраністики в Міжнародній конференції викладачів перської мови в ІРІ (Тегеранський університет, січень 2011) взяла участь доц. Мазепова О.В. Також була проведена конференція «Проблеми викладання перської мови в Україні» за участю викладачів і студентів Інституту філології. Київ, резиденція Посла ІРІ, 3 березня 2011.

У квітні 2011р. спільно з Посольством ІРІ проведена VІІ Всеукраїнська студентська олімпіада з перської мови за двома рівнями (2-3 курс, 4-5 курс). Переможці нагороджені цінними подарунками та грамотами.

У травні 2011р. спільно з Посольством ІРІ та КНЛУ була проведена студентська конференція, присвячена творчості Фірдоусі (на базі КНЛУ). У конференції з доповіддю виступив д-р. М. Аляві Мокаддам, взяли участь доц.. Мазепова О.Г., доц. Маленька Т.Ф., асист. Бочарнікова А.М., студенти ІФ та КНЛУ. Конференція проводилася перською мовою і засвідчила високий рівень підготовки студентів.

VI Всеукраїнська студентська олімпіада з перської мови 29.04.2011, Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. Переможці олімпіади: Бобровник Ірина – І місце (студентка 4 курсу Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка), Філоненко Ірина – ІІ місце (студентка 2 курсу Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка).

Олімпіада зі східних мов на базі КНЛУ. Переможці олімпіади: Артеменко Аліна – І місце (студентка 5 курсу Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка), Зінченко Катерина – ІІ місце (студентка 4 курсу Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка).

Студентська конференція, присвячена ювілею Фердоусі, КНЛУ, 17 травня 2011. Доповіді студентів перською мовою (Зінченко К., Бобровник І., Філоненко І. та ін.). Посольство ІРІ нагородило цінними подарунками переможців олімпіад та доповідачів конференції.

Зустріч з представниками Посольства ІРІ п. Хередмандом – Радником з питань культури та п. Бакуї – Радником з питань співпраці ІРІ з Україною та Білоруссю у сфері освіти з метою підготовки та підписання угоди про співпрацю КНУ імені Тараса Шевченка та Тегеранського університету, травень 2011.

Зустріч Посла ІРІ в Україні п. Акбара Касемі Аліабаді з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка акад. Губерським Л.В. під час якої йшло обговорення перспективи співпраці в галузі освіти і науки і, зокрема, підписання угоди між Тегеранським та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. У зустрічі взяли участь представники Посольства ІРІ, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) проф. Бех П.О., директор Центру іраністики Інституту філології доц. Маленька Т.Ф.

Всеукраїнська наукова конференція у Львівському національному університеті ім. Івана Франка з нагоди 70-річчя відомого українського іраніста, перекладача Я.Є. Полотнюка 14-15 жовтня 2011р.; взяли участь і виступили з доповідями викладачі центру іраністики: доц. Маленька Т.Ф., доц. Мазепова О.В., асист. Бочарнікова А.М., асист Лучко І.М.

Тиждень культури Ірану в Україні, 11-17 листопада 2010, Київ, Український дім (спільно з Посольством ІРІ та Міністерствами туризму Ірану та України). В рамках Тижня культури було проведено Міжнародну конференцію з проблем іраністики в Україні; з доповідями виступили д-р Мехйар Аляві Мокаддам, доц. Маленька Т.Ф. та інші.

За сприяння Посольства ІРІ була проведена Міжнародна наукова конференція з іраністики , КНУ імені Тараса Шевченка 12 березня 2010р. (доповіді проф. Тищенка К.М., проф. Рибалкіна В.С., доц. Маленької Т.Ф., Мазепової О.В., Бочарнікової А.М., Лучко І.М.)

Міжнародна конференція (12.11.2010р, м. Київ.), проведена в рамках Тижня іранської культури та мистецтва в Україні 11-17 листопада 2010р. в Українському Домі.

Контакти

 • Директор Центру – к.ф.н., доц. Маленька Маленька Тетяна Федорівна
 • Контактна особа – Крижанівська Наталія Сергіївна
 • Центр розміщено в аудиторії 26 Інституту філології (Жовтий корпус КНУ)
 • Телефон: 239-31-83; 31-83
 • Електронна пошта: kaphedra@inbox.ru
 • Центр розташовано за адресою:
  бульв. Тараса Шевченка, 14, кімн. 26.


© Олена Сірук, 2001 - 2014