Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра китайської, корейської та японської філології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(26//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедра китайської, корейської та японської філології – одна з наймолодших і найчисельніших за штатом викладачів та кількістю студентів кафедр Інституту філології. Вона була створена згідно з ухвалою Вченої ради КНУ 1 липня 2004 р. і об’єднує три секції, викладачі яких мають багатий досвід викладання трьох найпоширеніших мов та літератур далекосхідного регіону. Проте викладання китайської, корейської та японської мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка було започатковано ще 1995 р. після створення відділення сходознавства під керівництвом проф. Г.І.Халимоненка, а тому саме КНУ був і залишається донині головним осередком підготовки кваліфікованих кадрів сходознавців на теренах України. Вихований переважно в стінах Київського національного університету та його Інституту філології, професорсько-викладацький склад кафедри, що налічує понад 20 викладачів, серед яких кілька іноземців, наполегливо працює над удосконаленням навчального процесу, оптимізацією навчальних програм і запровадженням прогресивних методик викладання східних мов згідно з найсучаснішими здобутками світової орієнталістики. Переважна більшість викладачів кафедри пройшла довгострокове стажування за кордоном у провідних вузах тих країн, мову яких вони викладають.

На кафедрі навчається також 15 аспірантів і пошукачів, які наполегливо працюють над дисертаціями зі східних мов та літератур. Щорічний набір до аспірантури за різними формами навчання складає в середньому 5-7 чол.

Очолює кафедру з дня її заснування доктор філологічних наук, проф. І.П. Бондаренко.

Підтримуючи академічні зв’язки з багатьма університетами Китаю, Кореї та Японії, викладачі та аспіранти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, проводять спільні наукові дослідження зі своїми зарубіжними колегами, результати яких регулярно публікуються в науковому віснику КНУ „Східні мови та літератури”. Щороку 20-25 кращих студентів та аспірантів кафедри проходять шестимісячне або річне мовне стажування в кращих університетах Японії, Кореї та Китаю, з якими Київський національний університет має відповідні угоди про наукову співпрацю та обмін студентами.

У тісному співробітництві з кафедрою в Інституті філології вже кілька років функціонує “Центр китайської літератури та викладання китайської мови”, де зібрано унікальну бібліотеку китаєзнавчої літератури китайською мовою. У найближчому майбутньому планується відкрити також Центри корейської та японської мов і літератур. При цьому новостворена кафедра відчуває постійну підтримку та допомогу з боку відповідних посольств, а також державних і громадських організацій тих країн, мови яких вивчаються нашими студентами. Яскравим прикладом такої підтримки є грант на суму 430 000 доларів. США, наданий на початку 2005 р. Міністерством закордонних справ Японіїї для обладнання в Інституті філології двох лінгафонних кабінетів, комп’ютерного та лекційного залів.

Викладачі кафедри плідно працюють над створенням сучасної вітчизняної науково-методичної бази викладання далекосхідних мов. Ними були написані перші в історії вітчизняного сходознавства словники, підручники та навчальні посібники з далекосхідних мов, зокрема: “Українсько-японський словник” (Бондаренко І., Хіно Т., Київ,1997); “Японсько-український Українсько-японський словник. Навчальний словник японських ієрогліфів” (Бондаренко І., Хіно Т., Київ,1998); “Японсько-український кишеньковий словник” (Бондаренко І., Хіно Т., Одеса); “Китайсько-український словник” (Колодко С., Київ, 2004); “Корейська мова: Підручник” (Кім Сук Вон, Агеева А., Київ, 2004 р.); “Географія Китаю” (Пасько А., Колодко С., Київ, 2004).

Слід зазначити, що створені фахівцями кафедри двомовні словники активно використовуються не лише в Україні, але й у вищих учбових закладах Японії та Китаю при вивченні української мови японськими та китайськими студентами.

Особливою гордістю колективу кафедри є те, що тут працюють талановиті перекладачі, чиї художні переклади побачили світ останнім часом. Насамперед, це переклади корейською мовою поетичних творів Тараса Шевченка, майстерно виконані кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри Кім Сук Воном: “Т.Г.Шевченко. Вибрані поезії” (Сеул, 1998), “Кобзар” (Сеул, 1998), “Гайдамаки” (Київ, 2003); переклади стародавньої китайської поезії, зроблені асистентом Шекерою Я. В. і надруковані в кількох збірках, зокрема - “Танське небо” (Київ, 2003); переклади японської класичної поезії жанрів хайку, танка і ренга, представлені проф. Бондаренком І.П. у його “Антологіі японської поезії. Хайку. XVII-XX ст.” (Київ, 2002) і “Антологіі японської класичної поезії. Танка. Ренга. VIII-XV ст.” (Київ, 2004) та ін. Фотографії підручників>>

Головними напрямками наукової роботи кафедри є компаративні лінгвістичні дослідження, теорія та практика перекладу, лінгвопрагматика, навчальна та історична лексикографія, етнолінгвістка, міжкультурна комунікація, а також мовні й літературні взаємозв’язки між країнами Далекого Сходу та Україною.

Творчий доробок кафедри представлений численними науковими статтями її провідних викладачів, зокрема: ст. викл. О.В.Дебейко, доц. Кім Сук Вона, асист. О.В.Асадчих, асист. С.А.Колодка, асист. Н.В.Коломієць, асист. К.Ю.Комісарова, асист. С.О.Костенка, ст. викл. М.І.Ревенка, асист. Я.В.Шекери та ін.; науковими монографіями проф. І.П.Бондаренка “Російська мова японських мореплавців /XVIII ст./” (Японія: Нара, 1996), “Російсько-японські мовні взаємозв’язки XVIII століття /Історико-лінгвістичне дослідження/” (Одеса, 2000); а також навчальними посібниками, методичними розробками тощо.

Значний внесок у розвиток методики викладання східних мов на кафедрі китайської, корейської та японської філології роблять іноземні викладачі відповідних мов з Китаю, Кореї та Японії, які постійно запрошуються для викладацької діяльності Інститутом філології КНУ. Так, у 2004-2005 навчальному році на кафедрі працював відомий японський лінгвіст, перекладач, професор Кіотського університету Сангьо - Уемура Сусуму, який читав студентам японських груп лекції з історії японської мови та стилістики, проводив семінари з мовленнєвої практики. За час своєї роботи на кафедрі проф. Уемура Сусуму підготував до друку “Курс лекцій з історії японської мови”, а також відповідний навчальний посібник до цього курсу.

  • Бондаренко І.П.
  • Дебейко О.В.
  • Кім Сук Вон
  • Асадчих О.В.
  • Колодко С.А.
  • Коломієць Н.В.
  • Комісаров К.Ю.
  • Костенко С.О.
  • Ревенко М.Т.
  • Шекера Я.В.
© Олена Сірук, 2001 - 2014