Кафедра китайської, корейської та японської філології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Співробітники

 • Бондаренко Іван Петрович

  Народився 6 жовтня 1955 р. у м. Коропі на Чернігівщині.

  Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри китайської, корейської та японської філології, заступник директора Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

  Сходознавець-японіст, русист, перекладач. Закінчив філологічний факультет Петербурзького (Ленінградського) державного університету (1978 р.), Інститут японської мови (м. Нара, Японія, 1994 р.), аспірантуру (1987 р.) і докторантуру (1999 р.) Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

  У 1978-1982 рр. – викладач Московського державного педагогічного інституту іноземних мов ім. Моріса Тореза (на час закордонного відрядження до Алжиру, де працював на посаді викладача Анабинського університету). У 1982-84 рр. – викладач кафедри мовної підготовки іноземних студентів, аспірантів і стажистів Одеського державного університету. У 1984-87 рр. навчався в аспірантурі ОДУ ім. І.І. Мечникова. У 1986 р. протягом півроку стажувався в університеті “Gre- noble-III” (м. Гренобль, Франція). 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Роль мовного середовища у процесі оволодіння російською мовою /Лексичний аспект/”. У 1987-1990 рр. – викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних студентів, аспірантів і стажистів ОДУ ім. І.І. Мечникова. 1990 р. отримав атестат доцента. У 1990-1996 рр. – доцент факультету міжнародної культури університету Тенрі (м. Нара, Японія). У 1996- 1999 рр. навчався в докторантурі ОДУ ім. І.І. Мечникова. 1999 р. в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України захистив докторську дисертацію на тему “Російсько-японські мовні взаємозв’язки XVIII ст. /Історико-лінгвістичне дослідження/ зі спеціальностей: 10.02.13. – мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії; 10.02.02 – російська мова.

  У 2000-2003 рр. – професор-консультант факультету міжнародної культури університету Тенрі (м. Нара, Японія).

  З вересня 2003 р. – професор кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. З червня 2004 р. – завідувач новоствореної кафедри китайської, корейської та японської філології. З 2005 р. – заступник директора Інституту філології КНУ. Читає нормативні курси: “Лінгвокраїнознавство Японії” для студентів 1-го курсу, “Культура та література Японії” для студентів 3-го курсу; “Теорія та практика художнього перекладу” для студентів-магістрів. Керує написанням бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, здійснює керівництво науковою роботою аспірантів кафедри.

  Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02 (Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України).

  Член редколегій фахових журналів: “Східний світ” (Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України); “Вісник КНУ. Серія: “Східні мови та літератури” (Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка). Старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (за сумісництвом).

  Наукову роботу веде в галузях компаративної лінгвістики, історичної та навчальної лексикографії, методики викладання іноземних мов, слов’янсько-японських мовних взаємозв’язків, японської класичної поезії; теорії та практики художнього перекладу.

  Автор чи співавтор понад 180 наукових праць.
  Список найголовніших публікацій (pdf-файл, 257 kb).

 • Асадчих О.В.

  Народилася 9 листопада 1978 року у Вінницькій області. Закінчила школу у місті Вінниця у 1995 році. У 1996 році вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яке закінчила у 2001 році за спеціальністю „Східна та європейська мови” та здобула кваліфікацію філолога, викладача, перекладача японської та англійської мов. З березня по грудень 2001 року викладала японську мову у школі міста Києва а також працювала перекладачем японської мови у київському представництві дитячого Чорнобильського фонду Японії. З лютого по травень 2002 року проходила мовне стажування в Японії як аспірант. З вересня 2002 року по теперішній час працює на посаді асистента на кафедрі китайської, корейської та японської філології, викладає японську мову переважно на старших курсах, а також спеціалізується на методиці викладання японської мови. З вересня 2003 року по вересень 2004 року навчалася в аспірантурі в Японії, спеціалізувалася на методиці викладання японської мови в країнах, де наявність японської культури та присутність представників японської національності не є значними. Здобула наукове звання магістра за спеціальністю „Методика викладання японської мови”. Із листопада 2005 року призначена відповідальним за перекладацьку практику студентів Інституту філології. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Методика навчання усного японського монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей на початковому етапі” зі спеціальності 13.00.02 – „Теорія та методика навчання: східні мови”.
  Має низку публікацій у фахових виданнях (pdf-файл, 180 kb).
  Електронна пошта.

 • Букрієнко Андрій Олександрович

  Рік народження - 1979. У 2001 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Східні та європейські мови" та здобув кваліфікацію філолога, викладача, перекладача японської та англійської мов. 2001 року вступив до аспірантури Київського університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в аспірантурі викладав курс з історії японської літератури студентам-японістам Київського університету імені Тараса Шевченка. У 2003 р. перебував на стажуванні в Кансайському інституті японської мови (м. Осака, Японія) за програмою Японської фундації. З 2004 року працює асистентом кафедри китайської, корейської та японської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає курси практичної японської мови, історії японської літератури, практики перекладу для студентів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З березня 2005 р. – голова Всеукраїнського товариства викладачів японської мови.

  У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського міфу” зі спеціальності 10.01.04 - література зарубіжних країн. Науковий керівник – д. філол. н., проф. М.М. Веркалець.
  Публікації (rar-файл, 5 kb).

 • Буровська Олександра Андріївна

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Народилася 9 березня 1988 року в м.Києві.

  У 2005 році після закінчення школи з відзнакою вступила до Інституту філології Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка на кафедру китайської, корейської та японської філології, спеціальність «Корейська мова та література».

  У 2012 після закінчення університету здобула кваліфікацію філолога, викладача, перекладача корейської та англійської мов зі ступенем магістра.

  З вересня 2006 року й до березня 2007 навчалася у Корейському університеті іноземних мов на факультеті «корейська мова та культура» у місті Сеул, Південна Корея.

  З вересня 2010 по липень 2011 навчалася у Національному педагогічному університеті Джакарти на кафедрі індонезійської мови та культури філологічного факультету у місті Джакарта, Республіка Індонезія.

  З вересня 2012 року – асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає такі курси: індонезійська мова та лінгвокраїнознавство Індонезії.

 • Воробей Ольга Сергіївна

  Народилася 20 жовтня 1986 р. у м. Рівному. 2009 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність китайська мова та література). Під час навчання в університеті протягом 2007-2008 н.р. перебувала на мовному стажуванні у Харбінському національному університеті.

  З жовтня 2009 року навчається в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.04 «зарубіжна література». Збирається захищати дисертаційне дослідження на тему «Жанрові різновиди китайської драми I пол. ХХ ст.: Лао Ше».

  З вересня 2010 р. до червня 2012 р. за сумісництвом працювала на посаді старшого викладача кафедри східних мов Національної академії служби безпеки України.

  З вересня 2012 – асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Брала участь у низці наукових конференцій в Україні та за кордоном (Санкт-Петербург). Має ряд публікацій у фахових виданнях.

  Сфера наукових зацікавлень – китайська література I пол. ХХ ст., зокрема драма. Займається художнім перекладом китайської сучасної драми.

 • Галкіна Олена Федорівна

  Народилась 01.11.1987 р. в м. Канів, Черкаської області.

  У 2005 році закінчила Гуманітарно-правовий ліцей м. Черкаси і вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Траса Шевченка.

  2010 року закінчила Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка зі спеціальності корейська мова та література. Під час навчання в університеті проходила мовне стажування в університеті Корьо (Республіка Корея).

  У 2008 році брала участь у культурно-освітній програмі університету Ханкук (Республіка Корея). Брала участь у низці наукових конференцій в Україні та за кордоном. З 2011 року є асистентом кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

 • Го Цзіньцзюнь

  Доцент Інституту китайської мови Тяньцзіньського університету іноземних мов (Китай).

  Доцент Го Цзіньцзюнь є членом наукового лінгвістичної товариства та наукового товариства викладання китайської мови як іноземної в Тяньцзіньському університеті іноземних мов.

  Має двадцятип’ятирічний стаж викладання китайської мови як іноземної. Викладав китайську мову у навчальних закладах Румунії та Білорусії. За свою педагогічну діяльність отримав високу оцінку Міністерств освіти зазначених країн.

  Основна сфера наукових досліджень – граматика та лексикологія сучасної китайської мови. Має більше двадцяти наукових публікацій, пов’язаних з питаннями граматики та лексикології китайської мови.

  Доцент Го Цзіньцзюнь зробив значний внесок у справу викладання китайської мови як іноземної.

  e-mail: guojinjunhao@sina.com

 • Гончаренко Олександр Миколайович

  Народився 29 грудня 1975 р. Одружений, має трьох дітей.

  У 1999 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Східна та європейська мова» та здобув кваліфікацію філолога, викладача-перекладача китайської й англійської мов. У 2002 році закінчив аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  З 1999 по 2002 рр. – викладач китайської мови, асистент відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2002 по 2004 рр. – викладач китайської мови, асистент кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2004 р. – викладач китайської мови, асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Викладає такі теоретичні та практичні нормативні курси: «теорія китайської літератури» (для студентів ІІІ курсу); «китайська мова як перша іноземна» (І–V курси); «практика перекладу» (ІІ курс); «стилістика китайської мови» (IV курс); «методика викладання китайської мови» (IV курс); «методика викладання китайської мови у вищій школі» (V курс); «СМУ переклад» (IV курс). Рецензує бакалаврські, дипломні та магістерські роботи студентів IV та V курсів. Бере участь у роботі приймальної комісії. Керує асистентською практикою студентів IV та V курсів.
  Список наукових та навчально-методичних праць (rar-файл, 5 kb).

 • Демчук Тетяна Василівна

  Hародилася 8 лютого 1981 року на Черкащині. 2003 року закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістра китайської мови та літератури і англійської мови, викладача. Під час навчання в університеті проходила мовне стажування у Пекінському університеті мови і культури (2000–2002 н.р.) та науково–дослідну практику в Нанькайському університеті (м. Тяньцзінь) (березень–липень 2005 року). З 2005 року працює на посаді асистента кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Під час навчання та роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка брала активну участь у Всеукраїнській та Міжнародних наукових конференціях; має ряд публікацій. Сфера наукових зацікавлень – лексикологія сучасної китайської мови, зокрема лексична синонімія.

  Публікації: 1) Проблема синонімії в теоретичних працях китайських лінгвістів // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. пр. – Вип. 12. – Ч. I. – К., 2004. – С. 126–131. 2) Аналіз семантики синонімічних односкладових дієслів сучасної китайської мови // Сходознавство. Зб. ст. - Вип. 29-30. – К., 2005. – С. 56–63. 3) Проблема дослідження явища синонімії в сучасній китайській мові (на матеріалі наукових праць зарубіжних синологів) // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. пр. – Вип. 18. - Кн 1. – К., 2005. - С. 110–114. 4) Проблема типологізації синонімів у сучасній китайській мові // Східний світ. Журнал. – Вип. 2. – К., 2006. - С. 109–116.

 • Дудченко Ольга Ігорівна

  Народилася 16 червня 1979 року в м. Києві в сім’ї службовців. У 1996 році закінчила школу №178 та вступила до Київського державного лінгвістичного університету, який закінчила у 2001 році. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Переклад (японська та англійська мови)" і здобула кваліфікацію філолога, перекладача японської та англійської мов. Одержала диплом спеціаліста.

  Після закінчення університету працювала майже 5 років (з 10.2001 р. по 06.2006 р.) вчителем японської мови в Київській гімназії східних мов №1.

  Одночасно з січня 2003 р. по червень 2004 р. працювала за сумісництвом викладачем японської мови в Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д.Грінченка.

  Протягом вересня 2005 – березня 2006 успішно пройшла стажування для іноземних викладачів з японської мови в Інституті японської мови при Японській Фундації в Японії, про що отримала відповідний сертифікат.

 • Егава Хіроюкі

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  З 1991 р. проживає в м. Києві, закінчив Державний лінгвістичний університет за спеціальністю «російська мова та англійська мова і література». Водночас почав працювати викладачем японської мови в Державному лінгвістичному університеті.

  Зараз працює викладачем японської мови в Інституті філології КНУ. Викладає нормативний курс «японська мова» студентам Інституту філології.

 • Жила Вікторія Григорівна

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Народилася 25 січня 1982 року у м. Чернігові. У 1998 році вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У червні 2003 року закінчила інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (корейська, англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з корейської мови і літератури та англійської мови, викладач.

  У 2004 та 2006 рр проходила мовне стажування у Республіці Корея.

  2003 – 2005 рр працювала вчителем корейської мови в Київській гімназії східних мов №1. 2005 – 2007 рр – викладач корейської мови Київського міжнародного університету.

  З вересня 2007 року – асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає такі курси: корейська мова (3, 4 курс), практика перекладу (3, 4 курс), методика викладання корейської мови» (4 курс), культурні та мовно-літературні зв’язки зі Сходом (5 курс) тощо.

  Працює над дисертацією «Національна специфіка семантики корейських фразеологізмів з соматичним компонентом».
  Список найголовніших публікацій (rar-файл, 7 kb).

 • Заморська Юлія Віталіївна

  Асистент кафедри китайської, корейської і японської філології, викладач японської мови, перекладач. Народилася 11 серпня 1975 року в м. Боярка Київської області.

  У 1998 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (японська і англійська мови)». Протягом навчання, у 1995–1996 р.р., перебувала на мовному стажуванні в університеті м. Тояма, Японія.

  З 1998 по 2002 р. працювала секретарем Японського центру в Україні. З 2003 по 2005 р. працювала в Посольстві Японії в Україні. З вересня 2005 року працює асистентом кафедри китайської, корейської і японської філології КНУ ім. Т.Шевченка.

  Викладає нормативний курс «Японська мова» для студентів 4 курсу, спецкурс «Вступ до спецфілології» для студентів 2 курсу.

  Керує написанням курсових, бакалаврських, магістерських робіт. Активно займається усним перекладом.

  Разом з іншими викладачами кафедри бере участь в організації заходів Товариства викладачів японської мови України, кваліфікаційного іспиту з японської мови тощо.

  Сфера наукових зацікавлень – лексикологія сучасної японської мови, соціолінгвістика.

 • Ісаєва Наталя Станіславівна

  Народилась у м. Києві. У 1988–1992 рр. навчалася у Дніпропетровському державному університеті. Протягом 1990–1992 р. перебувала на мовному стажуванні в КНР (Ляонінський педагогічний університет, м. Далянь). Після повернення продовжила навчання у Київському університеті ім. Т.Шевченка, який закінчила у 1995 році, отримавши диплом зі спеціальностей «українська мова та література», «китайська мова та література». Цього ж року вступила до аспірантури Київського університету на програму «порівняльне літературознавство». Протягом 1996–1999 рр. перебувала в КНР (м. Пекін). У червні 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська література в Китаї: проблеми рецепції». Викладачем китайської мови та літератури працює з 1999 року. Має низку праць у фахових виданнях.
  Список найголовніших публікацій (rar-файл, 4 kb).

 • Катаока Хіроші

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Народився в 1969 р. в місті Осака, Японія. В 1994 р. закінчив університет Тенрі в м. Нара (російська мова та література), в 1996 р. вступив до магістратури Університету іноземних мов, яку успішно закінчив в 2000 р. (фах - російська мова та література), з 2003 року працює в Інституті філології КНУ ім. Тараса Шевченка, викладає нормативні курси японської мови студентам І – ІV курсу та студентам магістратури.

  В 2006 році захистив кандидатську дисертацію «Художня модифікація культу предків в Українському та Японському фольклорі». Проводить компаративні дослідження в галузі фольклористики, японської та української духовної культури, досліджує етимологію писемності.

 • Кирик Ольга Ігорівна

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Народилася 16 червня 1979 року в м. Києві. У 2001 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Переклад (японська та англійська мови)" і здобула кваліфікацію філолога, перекладача японської та англійської мов.

  З 2001 р. по 2006 р. викладала японську мову в Київській гімназії східних мов №1. Брала активну участь в організації та проведенні всеукраїнських олімпіад з японської мови серед учнів шкіл. Одночасно з січня 2003 р. по червень 2004 р. працювала за сумісництвом викладачем японської мови в Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка.

  З вересня 2005 р. по березень 2006 р. проходила стажування для іноземних викладачів японської мови в Інституті японської мови при Японській Фундації (м. Сайтама, Японія), про що отримала відповідний сертифікат.

  З 2006 року працює асистентом кафедри китайської, корейської та японської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Керує написанням курсових, бакалаврських, магістерських робіт, а також педагогічною, перекладацькою та джерелознавчою практикою. Викладає японську мову на курсах, організованих за сприяння компанії “Mitsubishi Corporation”.

  Разом з іншими викладачами кафедри бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, проведенні кваліфікаційного іспиту з японської мови, а також в організації заходів Товариства викладачів японської мови України тощо. Має ряд публікацій у фахових виданнях. Є співавтором навчального посібника «Основи методики навчання японської мови у вищій школі». Сфера наукових зацікавлень: фольклористика, компаративістика, країнознавство, діалектологія. Працює над дисертацією на тему «Персонажна міфологічна система японської народної казки».

 • Кім Сук Вон

  Доцент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Народився 12 травня 1961 в Кореї. Закінчив «Корейський університет іноземних мов». Кандидат наук КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 1997. Дисертація - “Шевченко і корейська література”, 1997.

  Переклади: «Кобзаря» корейською мовою, 1998 (Сеул); поеми «Гайдамаки», 2003 (Київ); корейської літератури «Коріор Вітер» на українську мову, 2003 (Київ); збірки поезії Людмили Скирди «Сливовий дощ».

  Видання: «Корейські народні казки», 2006 (Київ); «Тематичний словник корейської мови», 2010.

  Статті: «Шевченко і Юн Дон Джу» (Сеул); «Досвід переклад віршів Шевченка на корейску мову» (Київ); «Патріотизм Шевченка» (Сеул); «Порівняння творчості Шевченка та Юн Дон Джу» (Сеул, Київ).

  Підручник - «Корейська мова», 2004 (Київ).

 • Кінджибала Оксана Сергіївна

  Народилася 11 листопада 1981 року в місті Тернополі. У 1998 році закінчила Тернопільську загальноосвітню школу. У 1998 році вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Траса Шевченка. У 2003 році з відзнакою закінчила Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка зі спеціальності корейська мова та література. Під час навчання в університеті проходила мовне стажування в університеті Йонсе (Республіка Корея). З 2003 року навчається в аспірантурі, працюючи над дисертаційним дослідженням «Жанрові різновиди корейських народних казок».

  Є асистентом кафедри китайської, корейської та японської мови та літератури, директором Корейського центру мови та літератури.

 • Кірносова Надія Анатоліївна

  Народилася 5 листопада 1976 року в м. Дніпропетровську, у 1993-1999 рр. навчалась у Дніпропетровському державному університеті на спеціальності китайська мова та література, у 1995-1996 рр. знаходилась на стажуванні в КНР (у Ляонінському університеті, м.Шеньян). Після закінчення університету в 1999 році вступила до Національного університету “Києво-Могилянська академія” на магістерську програму Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика. Закінчивши навчання на магістерській програмі в 2001 році, вступила до аспірантури Києво-Могилянської академії на програму компаративістика. Кандидатську дисертацію на тему «Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах XVI–XVIII ст.» захистила у грудні 2005 року. Працює викладачем китайської мови з 1997 р.

  Має низку публікацій у фахових виданнях, зокрема: 1) Романи “Мандрівка на Захід” У Чен-еня та “Шлях паломника” Джона Баньяна // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Літературознавчі студії. – Вип. 4. – К., 2002. – С. 260–268 (0,25 др. арк.); 2) Паломницька проза у контексті перегляду традицій // Східний Світ. – 2003. – № 1. – С. 133–141 (0,7 др. арк.); 3) Жанрові і стильові особливості паломницької прози в англійській та китайській літературах (порівняльна характеристика) // Наукові записки Києво-Могилянської академії. Гуманітарні науки. – Т.22. – Ч.1. – К., 2003. – С. 3–7 (0,5 др. арк.); 4) Йоу-цзі (“Мандрівні нотатки”). Пер. з кит. Кірносова Н. А. // Вісник “ORIENTALIS” Київського міжнародного університету. – Вип.1. – К., 2004. – С. 500–506; 5) До проблеми генези китайського роману (на прикладі роману У Чен-еня “Мандрівка на Захід”) // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права. Серія: Літературознавчі студії. – К., 2001. – С. 28–33 (0,25 др. арк.); 6) Путешествие к истокам // Культурное пространство путешествий. Тезисы форума. 8–10 апреля 2003г. – СПб.: изд-во СПбГУ. – 2003. – С.273–275 (0,2 др. арк.); 7) Деякі семантико-графічні особливості ієрогліфічних рекламних текстів // Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 6. – К.:КиМУ, 2001. – С.262–266; 8) До проблеми художньої адекватності перекладу китайської середньовічної поезії. – Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип.10. – К.: КиМУ, 2005. – С.351–355. Є автором посібника з практичної граматики китайської мови, якому надано гриф Міністерства освіти та науки України.Є автором посібника з практичної граматики китайської мови, якому надано гриф Міністерства освіти та науки України.

 • Ковальчук Юлія Андріївна

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Народилася в 1983 р. в Києві. У 2005 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ) за фахом “філолог, перекладач корейської та англійської мов”. З 2005 по 2010 р. викладала корейську мову в КНЛУ.

  В 2008 р. вступила до заочної аспірантури Інституту сходознавства ім. А. Кримського за спеціальністю “Всесвітня історія”, працюю над дисертацією на тему “Описи Кореї у західних джерелах ХVІ–ХІХ століть”.

  Двічі проходила мовне стажування в Республіці Корея: протягом чотирьох місяців в 2004 р. в університеті Ґьохі (м. Сеул) та протягом шести місяців в 2010 р. в університеті Соґан (м. Сеул).

  З вересня 2010 р. працюю на посаді асистента кафедри китайської, корейської та японської філології КНУ ім. Т. Шевченка.

  Сфера інтересів — література, країнознавство, історія Кореї.

 • Козоріз Oлександр Павлович

  Народився 12 грудня 1977 року в м. Києві.

  У 1999 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Східна та європейська мова” та здобув кваліфікацію філолога, викладача-перекладача китайської та англійської мов.

  1998-1999 рр. перебував на мовному стажуванні у Китаї.

  З 1999 року займає посаду асистента кафедри тюркології Інституту філології, а з 2004 – новоствореної кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Бере участь у роботі Центру китайської літератури та викладання китайської мови. Допомагає у проведенні Всеукраїнського конкурсу з китайської мови, а також організовує Кваліфікаційний екзамен з китайської мови (HSK).

  Склав кандидатські іспити з іноземної мови, філософії та спеціальності. Наукову роботу веде в галузях китайської мови та літератури, теорії та практики перекладу. Має низку публікацій у фахових виданнях, зокрема: 1. Поезія Лі Бо в українських перекладах. Вісник (літературознавчої студії), Міжнародний інститут лінгвістики і права, випуск 3; 2. Поезія Ду Фу в українських перекладах.Вісник Київського університету. Східні мови та літератури, №7; 3. Поезія Тараса Шевченка у китайських перекладах. Вісник Київського університету. Східні мови та літератури, №9; 4. Поезія Ван Вей в українських перекладах. Вісник Київського університету. Східні мови та літератури, №10; 5. Китайські етноконцепти 肝,肠,胆 та як фрагмент мовної картини світу. Вісник Київського університету. Східні мови та літератури, №12.


  Список публікацій (pdf-файл, 85 kb).

 • Коломієць Наталія Володимирівна

  Народилася 2 травня 1976 року у селищі Ворзель Київської області. Філолог, асистент, керівник китайської секції кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Синолог, викладач та перекладач китайської мови.

  У 1998 році закінчила відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Східна та європейська мови”. 1999-2000 рр. перебувала на мовному стажуванні у Китаї. 2000-02 рр. – асистент кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2002 р. по теперішній час – асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Читає нормативні курси “Китаська мова” для студентів 1-го та 2-го курсів, «Культура та література Китаю» для студентів 3-4 курсу, «Лесиколоії китайської мови» 3 курсу. Керує написанням курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. Наукову роботу веде в галузях китайської літератури (китайської класичної поезії), теорії та практики перекладу. Організовує методичну роботу викладачів японської секції кафедри.

  Одна з організаторів та членів гуртка «Китайська поезія». Разом з іншими викладачами кафедри постійно бере участь в організації Всеукраїнського конкурсу з китайської мови, а також організовує Кваліфікаційний екзамен з китайської мови (HSK). Є одною з укладачів «Китайсько-українського словника».
  Список публікацій (pdf-файл, 98 kb).
  Електронна пошта.

 • Комісаров Костянтин Юрійович

  Комісаров Костянтин Юрійович, японіст, викладач японської мови, перекладач, народився 1 серпня 1979 року в м. Києві. 1996 р. закінчив Київську гімназію східних мов №1 і вступив на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Квітень 1997 р. – березень 1998 р. – перебував на мовному стажуванні в університеті Рюкоку (м. Кіото, Японія) за програмою обміну студентами.

  Червень 2001 р. – закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Східна та європейська мови”.

  Вересень 2001 р. – лютий 2002 р. – перебував на стажуванні для викладачів японської мови у Міжнародному центрі японської мови Японської фундації (м. Сайтама, Японія). У той самий час склав Кваліфікаційний іспит на визначення рівня володіння японською мовою і отримав сертифікат першого (найвищого) рівня.

  З 2003 по 2006 рік був пошукувачем спочатку кафедри тюркології, а потім – кафедри китайської, корейської та японської філології. У травні 2006 р. в Інституті сходознавства імені А. Кримського НАН України захистив дисертацію на тему “Семантико-синтаксичні і стилістичні особливості умовних конструкцій в сучасній японській мові” і отримав ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

  2000-2002 рр. – асистент кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А з вересня 2002 р. – грудень 2007 р. – асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 12 грудня 2007 р. призначений на посаду доцента. Виконує обов’язки керівника японської секції кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Читає в університеті нормативні курси теоретичної граматики японської мови, стилістики японської мови, “Вступ до перекладознавства”, практики японської мови, практики перекладу, спецкурс “Японський мовленнєвий етикет”. Також здійснює наукове керівництво й рецензування курсових, бакалаврських та дипломних робіт, бере участь у роботі державної екзаменаційної та приймальної комісій, розробляє методичний матеріал для контролю й перевірки знань студентів, а також здійснює координування методичної роботи викладачів японської секції кафедри китайської, корейської та японської філології. Є відповідальним секретарем “Вісника Київського національного університету” (секція “Східні мови та літератури”). Стаж викладацької роботи в університеті – 8 років.

  Розпочав роботу над створенням підручника з теоретичної граматики японської мови, який планується видати у трьох томах за сприяння компанії “Mitsubishi Corporation”. Підручник розрахований на студентів-японістів IV та V курсів і укладається з метою використання при викладанні нормативного курсу теоретичної граматики японської мови.

  Брав участь у міжнародних симпозіумах для викладачів японської мови (2000 р. – м. Будапешт, Представництво Японської фундації в Угорщині; 19-21 травня 2006 р. – м. Варшава, Варшавський університет), де в процесі обміну досвідом із закордонними колегами виступав з доповідями про історію та сучасний стан розвитку японістики в Україні.

  На сьогодні К.Ю. Комісаров є автором наукових статей у фахових виданнях, методичної розробки “Умовні конструкції у японському ввічливому мовленні: матеріали до курсу «Стилістика японської мови»” (К.: ПЦ “Інститут філології”, 2005. – 30 с.) та навчального посібника “Умовні конструкції в сучасній японській мові” (К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 94 с.).

  Окрім наукової та викладацької, К.Ю. Комісаров також займається громадською роботою. З 2002 по 2004 рік працював на громадській посаді голови Товариства викладачів японської мови м. Києва. З вересня 2005 року по квітень 2006 року – на громадській посаді заступника голови Товариства викладачів японської мови України.
  Список публікацій (pdf-файл, 240 kb).

 • Левицька Олена Юріївна

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Левицька Олена Юріївна з 2004 по 2009 роки навчалася на кафедрі китайської, корейської та японської філології Інституту філології. Захистила магістерську роботу на тему «Творчість як сублімація у дзеркалі естетичної системи Місіма Юкіо» з оцінкою відмінно та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (японська, англійська)». Здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника японської та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з японської та англійської мов. Працює в Інституті філології з 2009 року на кафедрі китайської, корейської та японської філології.

  Левицька О.Ю. є здобувачем кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології і працює над написанням кандидатської дисертації за темою «Проза раннього періоду творчості Морі Оґай: поетика та проблематика».

 • Міцуморі Ю

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Народився в 1973 р. , в місті Токіо, Японія. Закінчив університет Сейжо в м.Токіо, отримав кваліфікацію бакалавра японської мови та літератури, закінчив аспірантуру університету Ніхон (Фах – соціологія).

  В 2007 – 2008 р. закінчив спецкурс університету ООН «Права людини та гуманітарна допомога».

  З 2002 р. працював в Киргизькому національному університеті (від японського агентства міжнародного співробітництва «JICA»), з 2008 року працює в Інституті філології Київського національного університету. (Радник «Japan Foundation» з питань розповсюдження японської мови в Україні).

  Займається дослідженням систем викладання японської мови, викладає нормативні курси з японської мови студентам Інституту філології. Досліджує соціальні процеси на пострадянському просторі ( зокрема вплив демократії на суспільні процеси в країнах СНД та соціальні зміни в сучасному суспільстві).

 • Мурашевич Катерина Геннадіївна

  Народилася 31 жовтня 1984 р. у м. Бердичеві на Житомирщині.

  2007 року закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Мова та література (китайська та англійська)”. З 2007 року навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  2008-2009 – перебувала на мовному стажуванні на Тайвані як аспірант.

  У 2010 році достроково захистила дисертацію на тему “Художньо-естетичний феномен поезії «4 травня» у китайській літературі п. ХХ ст.”

  З 2010 – асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Брала участь у низці наукових конференцій в Україні та за кордоном (Санкт-Петербург).
  Список публікацій (pdf-файл, 98 kb).

 • Мусійчук Вікторія Анатоліївна

  Мусійчук Вікторія Анатоліївна у 2001 році одержала диплом спеціаліста у КНУ ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю східна та європейська мови, у 2003 році здобула ступінь магістра у Ханойському національному університеті (В’єтнам) за спеціальністю лінгвістика. У 2010 році здобула ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

  З 2005 по 2012 рр. Мусійчук Вікторія Анатоліївна викладала в’єтнамську мову в Київському університеті «Східний світ» на посаді викладача в’єтнамської мови, а з 2010 р. – на посаді доцента. Крім того, Мусійчук В.А. має викладацький стаж 2 роки у Київській гімназії східних мов № 1.

  В.А. Мусійчук активно займається науковою діяльністю, пов’язаною з дослідженням в’єтнамської мови, літератури, культури та історії. ЇЇ дослідження публікуються у фахових виданнях України та В’єтнаму.

 • Нечипоренко Богдан Юрійович

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Дата народження: 4.07.1981.

  Освіта: магістр філології, викладач-дослідник китайської та англійської мови, перекладач з китайської та англійської мов (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

  Спеціальність: мова та література (китайська, англійська).

  Стажування: 1998/99 рр. – Старша школа Кенневіка, США (міжнародний бакалаврат); 2004/05 рр. – Тєнзінський педагогічний університет (КНР).

  Тема кандидатської дисертації: Вербальні засоби формування масової свідомості в сучасному політичному дискурсі китайських ЗМІ (в роботі)

  Наукові інтереси: когнітивні дослідження масмедійної комунікації в Китаї, політичний дискурс КНР, сугестія та маніпулятивні впливи.

 • Підмогильна Дарія Геннадіївна

  Народилася у м. Усть-Каміногірськ (Казахстан) 14 серпня 1987 року. У 2004 році закінчила ЗОШ №1 м. Городища, Черкаської обл. Була нагороджена срібною медаллю за успіхи у навчанні.

  У 2009 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (китайська, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника китайської та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з китайської та англійської мов.

  З вересня 2007 по лютий 2008рр. перебувала на мовному стажуванні у Хейлунцзянському університеті (м. Харбін, Китайська Народна Республіка), з вересня 2008 по січень 2008рр. перебувала на мовному стажуванні у Пекінському університеті мови та культури (м. Пекін, КНР).

  У 2009 році вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність 10.01.04 – «Література зарубіжних країн» (без відриву від виробництва).

  З вересня 2009 року працювала викладачем кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Київського національного лінгвістичного університету. З лютого 2010 року виконувала обов’язки завідувача секції китайської мови.

  З вересня 2011 року працює у КНУ імені Тараса Шевченка. Викладає: 2 курс – практичний курс китайської мови, 3 курс – практичний курс китайської мови та практику перекладу.

 • Пойнар Любов Михайлівна

  Народилась 9 серпня 1988 року у м. Кіровоград. У 2005 році закінчила загальноосвітню школу «Кіровоградський колегіум» та міжнародну школу «International School of Tomorrow» й вступила до Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка на відділення сходознавства.

  У 2008 році перебувала на мовному стажуванні у Нанькайському університеті в м. Тяньцзін, Китай.

  У 2011 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (китайська, англійська) і переклад».

  З 2011 року навчається в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Австралії та Америки» (без відриву від виробництва). Працює над написанням дисертаційної роботи на тему: «Етнокультурна специфіка ключових морально-етичних концептів у складі китайських фразеологізмів чен’юй». Має ряд наукових публікацій у фахових виданнях. Брала участь у низці наукових конференцій.

  Січень 2012 року - курси підвищення кваліфікації для викладачів китайської мови у м. Шанхай, Китай.

  З 2012 року працює на посаді асистента кафедри китайської, корейської та японської філології. Викладає: 1 курс – практичний курс китайської мови; 3 курс - сучасні інформаційні технології; 4 курс – практика перекладу. Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, фразеологія, психолінгвістика, нейролінгвістика.

 • Савченко (Петрова) Алла Сергіївна

  1999-2005рр. навчалась у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (кафедра китайської, корейської та японської філології, спеціальність – «Китайська мова та література. Викладач, перекладач»).

  2003-2004рр. проходила мовне стажування в Пекінському університеті мови та культури.

  2005р. отримала диплом магістра та почала працювати асистентом кафедри китайської, корейської та японської філології. Викладає курси: практика першої мови (китайська), практика перекладу, методика викладання східних мов, лексикологія, граматика китайської мови.

  2011 – здобувач кафедри кафедри китайської, корейської та японської філології. Тема дисертаційного дослідження – «Психолінгвістичні та лінгво-дидактичні особливості формування компетенції у письмі студентів-китаїстів».

 • Сліпченко Олег Васильович

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Народився 21 червня 1973 року. 2001-2005 рр. ­ навчання в Київському інституті східної лінгвістики та права на кафедрі сходознавства. 2005-2006 рр. ­ навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі китайської, корейської та японської філології. 2006 -2010 рр. ­ навчання у аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.13.

  З 2007 року працює на кафедрі китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді асистента.

  Наукові уподобання: фразеологія, граматика, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, лінгвопрагматика, теорія літератури, компаративістика.

  Список найголовніших публікацій (rar-файл, 13 kb).

 • Федотова Ю.С.

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Федотова Ю.С. 1984 р.н. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2007 році та отримала кваліфікацію магістра філології зі спеціальності "японська мова та література".

  У 2004-2005 рр. проходила мовне стажування у Педагогічному університеті м.Осака (Японія). У 2006-2007 рр. працювала консультантом відділу культури та інформації Посольства Японії в Україні. Протягом 2007-2008 рр. працювала на посаді менеджера фінансово-адміністративного відділу ДП «Сумітек Україна» (корпорація «Сумітомо»).

  З лютого 2009 року працює на посаді асистента кафедри китайської, корейської та японської філології. Викладає практичний курс першої мови студентам 2-го курсу, лексикологію першої мови, курс «Основи ділової комунікації», керує написанням курсових робіт та навчальною практикою.

 • Ха Тхі Ван Ань

  Ха Тхі Ван Ань у 1986 році закінчила В’єтнамський економічний університет (бакалавр), у 2008 році одержала ступінь магістра в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю російська мова. З 2007 працювала викладачем в’єтнамської мови в Київському університеті «Східний світ».

  Ха Тхі Ван Ань зарекомендувала себе хорошим викладачем з активною позицією, проявляє уміння як в організації аудиторної роботи, так і самостійної роботи студентів, організовує різноманітні заходи для зацікавлення студентів у майбутній спеціальності.

 • Шамшур Марія Андріївна

  Шамшур М. А. народилася 1 квітня 1988 року в місті Кіровограді. У 2005 році з відзнакою закінчила загальноосвітню школу «Кіровоградський колегіум» та міжнародну школу «International School of Tomorrow». Потім вступила до Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка вивчати китайську мову та літературу.

  У 2007 році перебувала на короткостроковому мовному стажуванні у Пекінському університеті мови та культури, Китай.

  2008 року перебувала на мовному стажуванні у Нанькайському університеті в місті Тхєньцзін, Китай.

  У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (китайська, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника китайської та англійської мови і літератури, перекладача з китайської та англійської мов (диплом з відзнакою).

  З жовтня 2011 року є здобувачем кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. Тема дисертації Шамшур М.А.: «Вербалізація концепту «кохання» у китайських фразеологізмах чен’юй».

  З 1 вересня 2011 р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  За темою дисертації опубліковано низку статей у фахових виданнях. Шамшур М.А. взяла участь у двох наукових конференціях. Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови (англійська) складені на «відмінно». Сфера наукових зацікавлень: фразеологія китайської мови, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, лексикологія.

 • Шевченко Олена Миколаївна

  Нaродилася 3 серпня 1985 р. 2008 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність китайська мова та література). Під час навчання в університеті протягом 2006-2007 н.р. стажувалася в Пекінському національному університеті іноземних мови. З 2008 р. працює викладачем в Київському національному лінгвістичному університеті на кафедрі мов і цивілізацій Далекого Сходу, а з 2009 р. – викладає китайську мову, комунікативні стратегії та переклад на кафедрі китайської, корейської та японської філології Інституту філології. З 2008 р. навчається в аспірантурі Інституту сходознавства ім. А.А. Кримського, НАН України за спеціальністю 10.01.13 – Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії. Тема дисертації: «Сучасне ділове китайське мовлення: фразеологічний аспект».

  З 2009 р. є членом Європейської асоціації синологів, а також Лондонського коледжу африканських та східних студій при Лондонському університеті, Англія. Має низку публікацій у фахових виданнях, а також є автором посібника „Основи ділової комунікації: китайська мова”.

  Сфера наукових зацікавлень – китайська мова та культура, зокрема діловий етикет, ділова комунікація. Займається художнім перекладом сучасної китайської та італійської прози.

 • Шекера Ярослава Василівна

  Народилася 14 травня 1982 р. в м. Києві. 2003 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність китайська мова та література). 2000 року почала перекладати з давньокитайської мови класичну поезію доби Тан (618-907). 2003 р. видала антологію «Танське небо» (К.: ПВП «Задруга». – 64 с.). Під час навчання в університеті протягом 2000-2002 н.р. стажувалася в Чанчуньському педагогічному університеті та Пекінському університеті мови й культури. З 2003 р. працює асистентом – спершу на кафедрі тюркології, а з 2005 р. – на кафедрі китайської, корейської та японської філології. Викладає китайську мову, літературу та різноманітні літературознавчі й мовознавчі спецкурси. З травня 2010 р. працює на посаді доцента.

  Протягом навчання та роботи в КНУ (починаючи з 2003 р.) постійно бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових сходознавчих конференціях і методологічних семінарах як на Україні, так і за її межами (Санкт-Петербург, Любляна). Має близько двадцяти публікацій.

  У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (VII–X ст.)» зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.

  2008 р. побачила світ «Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до ІІІ ст. н.е.)» (К.: ВПЦ “Київський університет”. – 256 с.), яку Я.В. Шекера уклала спільно з колегою Н.В. Коломієць. 2010 р. вийшла друком «Хрестоматія китайської літератури (ІІІ–VI ст.)» (К.: ВПЦ “Київський університет”. – 194 с.), укладена Я.В. Шекерою одноосібно. В обох хрестоматіях, окрім теоретичних матеріалів з історії китайської літератури, представлені поетичні переклади з давньокитайської мови.

  Сфера наукових зацікавлень – китайська культура та література, зокрема давня й середньовічна поезія, поняття і сутність літературно-художнього образу, адекватність перекладу та інтерпретації класичних текстів із застосуванням етимологічного (мовно-культурологічного) аналізу. Займається художнім перекладом китайської поезії від найдавніших часів до сьогодення.
  Список публікацій (pdf-файл, 98 kb).

 • Щербаков Ярослав Ігорович

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Народився 13 лютого 1986 року в м. Києві. В 2008 р. закінчив магістратуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( тема магістерської роботи – «Відображення буддійського світогляду в поезії Су Ши»), отримав кваліфікацію викладача та перекладача китайської мови та літератури, англійської мови, дослідника всесвітньої літератури.

  З 2008р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, з 2010 р. викладає нормативні курси «китайська мова», «історія китайської мови», «теоретична граматика».

  З 2009 р. оформив пошукацтво, працює над написанням кандидатської дисертації «Буддійські мотиви в драмі доби Юань». Сфера наукових інтересів – китайська література, драматургія, археологія та історія китайської мови, філософська думка Китаю, буддологія.

 • Ю Мі Кйонг

  Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

  Закінчила у місті Сеулі університет Кйонг Вон, факультет англійської мова та літератури. 2 роки вчила українську мову у КНУ ім. Тараса Шевченка.

  Перекладала вірші Людмили Скирди, брала участь в укладанні «Українсько-корейського тематичного словника».

Іноземні викладачі

 • Джан Йон Джин
 • Егава Хіроюкі
 • Катаока Хіросі
 • Прабово Хімаван
 • Тун Лілі
 • Умебаясі Масакі
 • Хуан Ся
 • Цуй Ган
 • Ю Мі Гунг
 • Ю Міцуморі
 • Юе Ян
© Олена Сірук, 2001 - 2014