Кафедра китайської, корейської та японської філології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Корейський центр

Положення про Центр корейської мови та літератури

Розділ 1

Загальні положення

1.1 Центр корейської мови та літератури Київського національного університету ім.Тараса Шевченка (далі Центр) створено на виконання наказу ректора університету «Про створення Центру корейської літератури та мови» та за сприяння Посольства Республіки Корея в Україні з метою вдосконалення системи підготовки філологів- кореїстів, покращення умов для науково–методичної роботи викладачів та аспірантів корейської секції, створення умов для самостійного вивчення корейської мови та літератури з різних галузей кореєзнавства студентами університету та інших вузів України, а також зміцнення дружніх зв’язків між українськими та корейськими народами.

1.2 Центр є структурним підрозділом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка без права юридичної особи.

1.3 Освітня, науково–дослідна, культурно–просвітницька, господарська та інша діяльність Центру здійснюється відповідно до Закону України « Про освіту», Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 14 січня 2000 року №64\2000, Положенням про Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, нового Положення про мовно–культурні центри КНУ від 08 грудня 2004, цього Положення та інших нормативно - правових актів.

1.4. Центр розташовується в навчальному корпусі університету за адресою : бульвар Тараса Шевченка , 14, ауд.7.

Розділ 2

Завдання, права та обов’язки Центру

2.1. Основними завданнями та обов’язками Центру є : - організація заходів, пов’язаних з навчально–методичною роботою викладачів–кореїстів, які є членами Центру; - підтримка та проведення наукових досліджень з корейської мови, літератури, історії та культури Кореї в Україні; - організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають збереження і поширення знань про корейську культуру серед широкої громадськості, здійснення виховної роботи, спрямованої на утвердження загальнолюдських цінностей, гуманістичного світогляду та патріотичних переконань; - підвищення рівня знань з корейської мови, допомога студентам у самостійному вивченні та вдосконаленні корейської мови; - надання можливості користування літературним, аудіо– та відео фондами Центру всім користувачам Інституту філології та підрозділів університету; - здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ;

2.2. Відповідно до цих завдань Центр має право : - приймати необхідні рішення і звертатися до керівництва Інституту філології з пропозиціями, клопотаннями з питань, які віднесені до компетенції Центру і не суперечать чинному законодавству України, Статуту університету, Положенню про Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та цьому Положенню; - затверджувати плани видань навчальної, методичної, довідкової та наукової літератури, в тому числі на електронних носіях; - мати необхідні технічні засоби, обладнання, техніку, устаткування, матеріали тощо на популяризацію в Україні культурних надбань Кореї шляхом перекладу з корейської мови, організацію лекцій та семінарів з проблем перекладу творів корейських письменників, філософів, істориків тощо; - на дослідження різних аспектів кореїстики, вивчення архівних матеріалів з метою підготовки видань, доповідей та повідомлень на конференціях і лекціях; - співпрацювати з підрозділами Університету, іншими організаціями України та зарубіжжя за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків; - практикувати різні форми підготовки, перепідготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації кадрів викладачів – кореїстів Університету та інших навчальних закладів України; - на організацію та проведення зустрічей з носіями корейської мови у формі лекцій, семінарів, диспутів, конференцій вечорів, презентацій, конкурсів; - на обмін академічною, науковою та культурною інформацією та матеріалами з усіма зацікавленими установами Кореї та України; - сприяти членам Центру в самостійному вивченні корейської мови за допомогою літератури та застосування технічних засобів; - забезпечувати членів Центру інформаційною літературою (газети, журнали, довідники); - на поповнення і збагачення фондів Центру (література, аудіо– відео матеріали); - брати участь у здійсненні міжнародного співробітництва згідно з угодами, укладеними університетом з відповідними установами Кореї та інших країн; - надавати методичну допомогу університетським викладачам корейської мови та літератури в навчальному процесі (літературою, аудіовізуальними та технічними засобами)

Завантажити повну інфрмацію можна тут (архів rar, 7.44 kb).

План роботи Центру корейської мови та літератури на 2008-2009 н.р. (архів rar, 5 kb).

© Олена Сірук, 2001 - 2014