Кафедра китайської, корейської та японської філології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Японський центр

Положення про Центр японської мови та літератури

Розділ 1

Загальні положення

1.1 Центр японської мови та літератури Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (далі Центр) створено на виконання наказу ректора університету від 08.11.2006 року № 679-32 ,,Про створення Центру японської мови та літератури” та за сприяння Посольства Японії в Україні з метою вдосконалення системи підготовки філологів-японістів, покращення умов для науково-методичної роботи викладачів та аспірантів японської секції, створення умов для самостійного вивчення японської мови та літератури з різних галузей японознавства студентами університету та інших вузів України, а також зміцнення дружніх зв’язків між українським та японським народами.

1.2 Центр є структурним підрозділом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка без права юридичної особи.

1.3 Освітня, науково-дослідна, культурно-просвітницька, господарська та інша діяльність Центру здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту", Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 14 січня 2000 року №64/2000, Положенням про Інститут філології національного університету імені Тараса Шевченка, цього Положення та інших нормативно-правових актів.

1.4 Центр розташовується в навчальному корпусі університету за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 14, кім. 22.

Розділ 2

Завдання, права та обов’язки Центру

2.1 Основними завданнями та обов’язками Центру є: організація заходів, пов’язаних з навчально-методичною роботою викладачів-японістів, які є членами Центру; підтримка та проведення наукових досліджень з японської мови, літератури, історії та культури Японії в Україні; організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають збереження і поширення знань про японську культуру серед широкої громадськості, здійснення виховної роботи, спрямованої на утвердження загальнолюдських цінностей, гуманістичного світогляду та патріотичних переконань; підвищення рівня знань з японської мови, допомога студентам у самостійному вивченні та вдосконаленні японської мови; надання можливості користування літературним, аудіо- та відео- фондами Центру всім користувачам Інституту філології та інших підрозділів університету; здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ;

2.2 Відповідно до цих завдань Центр має право: приймати необхідні рішення і звертатись до керівництва Інституту філології з пропозиціями, клопотаннями з питань, які віднесені до компетенції Центру і не суперечать чинному законодавству України, Статуту університету, Положенню про Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та цьому положенню; затверджувати плани видань навчальної, методичної, довідкової та наукової літератури, в тому числі на електронних носіях; мати необхідні технічні засоби, обладнання, техніку, устаткування, матеріали тощо; на популяризацію в Україні культурних надбань Японії шляхом перекладу з японської мови, організацію лекцій та семінарів з проблем перекладу творів японських письменників, філософів, істориків тощо; на дослідження різних аспектів японістики, вивчення архівних матеріалів з метою підготовки видань, доповідей та повідомлень на конференціях і лекціях; співпрацювати з підрозділами Університету, іншими організаціями України та зарубіжжя за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ; практикувати різні форми підготовки, перепідготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації кадрів викладачів-японістів Університету та інших навчальних закладів України; на організацію та проведення зустрічей з носіями японської мови у формі лекцій, семінарів, диспутів, конференцій, вечорів, презентацій, конкурсів; на обмін академічною, науковою та культурною інформацією та матеріалами з усіма зацікавленими установами Японії та України; сприяти членам Центру в самостійному вивченні японської мови за допомогою літератури та технічних засобів; забезпечувати членів Центру інформаційною літературою (газети, журнали, довідники); на поповнення та збагачення фондів Центру (література, аудіо- та відеоматеріали); брати участь у здійсненні міжнародного співробітництва згідно з угодами, укладеними університетом з відповідними установами Японії та інших країн; надавати методичну допомогу університетським викладачам японської мови та літератури в навчальному процесі (літературою, аудіовізуальними та технічними засобами).

План роботи Центру японської мови та літератури на 2008-2009 н.р. (архів rar, 7 kb).

© Олена Сірук, 2001 - 2014