Кафедра тюркології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Кафедра тюркології (завідувач - доц. В.М. Підвойний) виокремилася 1995 року (коли було створено відділення східної філології на правах факультету) з кафедри східної філології, яка почала свою діяльність 1990 р. у складі факультету іноземної філології. Цей підрозділ здійснює підготовку фахівців зі спеціальності "східна мова та література". Відкриття кафедри було пов’язане з процесами відродження сходознавчих традицій в Україні, що успішно розвивалися в 30-тих роках ХХ століття. З 2000 р. кафедра функціонує як структурний підрозділ Інституту філології. Головне завдання кафедри – провідного тюркологічного освітянського осередку в Україні – підготовка висококваліфікованих перекладачів, викладачів, філологів-сходознавців, фахівців з мов і літератур народів Сходу.

Високий рівень підготовки студентів кафедри відзначили під час візитів ректор Університету Ґазі п. Кадрі Ямач, міністр освіти Туреччини п. Гюсеїн Челік, нобелівський лауреат письменник Орхан Памук, декан факультету слов’янських мов і літератур Стамбульського університету проф. А. Беграмоглу. Нині випускники кафедри працюють на дипломатичних посадах, викладачами у провідних університетах України, виконують представницькі місії у країнах Сходу.

До основних напрямків наукової діяльності кафедри входить широкий діапазон актуальних проблем української тюркології:

  • дослідження літературних та мовних взаємин України з країнами Сходу, історія літератур тюркських народів,
  • проблеми системно-структурної організації лексики та синтаксису тюркських мов,
  • проблеми термінознавства, перекладознавства і мовної політики країн Сходу,
  • розробка та удосконалення методики викладання тюркських мов в Україні.

Колективом кафедри підготовлені підручники з тюркології, азербайджаністики, монографії, лексикографічні посібники (зокрема, перший і єдиний на даний час українсько-турецький, турецько-український словник, укладений канд.філол.н. Омером Дерменджі), переклади творів турецьких письменників українською мовою і творів українських письменників турецькою, а також гагаузькою мовами.

Кафедра бере активну участь в обговоренні та рецензуванні кандидатських дисертацій, підручників, методичних посібників з проблем турецької, гагаузької, урумської, кримськотатарської філології.

Кафедра підтримує наукові контакти з Центром досліджень турецької культури імені Хаджи Бекташ Велі Університету Ґазі, Центром досліджень Кавказу і Середньої Азії Кавказького університету (м. Карс), науковими центрами Університету 9 вересня (Ізмір), Бакинського університету, Ташкентського університету імені Мірзо Улугбека.

Значна увага приділяється розробці спільних наукових проектів з Інститутом сходознавства ім. А.Кримського та Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, Таврійським національним університетом ім. В.І.Вернадського, Кримським інженерно-педагогічним університетом, Гімназією східних мов, Міжнародною школою „Меридіан”, Історико-культурною асоціацією „Україна-Туреччина”, Київським гагаузьким національно-культурним товариством „Халк Бірліі” та Київським караїмським національно-культурним товариством „Догунма”.

При кафедрі функціонує Турецький центр інформації та досліджень, головне завдання якого полягає в розширенні наукового світогляду студентів, підвищенні їхнього професійного рівня.

© Олена Сірук, 2001 - 2014