Кафедра фольклористики

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Положення про Центр фольклору та етнографії

Положення про Центр фольклору та етнографії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Розділ 1

1.1 Наказ про організацію республіканського Центру фольклору та етнографії при Київському Державному університеті ім. Т.Г.Шевченка 01.02.1991 р.

1.2 Центр фольклору та етнографії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено на виконання наказу ректора університету від 28.02.2006 року № 138-32 ,,Про створення Центру фольклору та етнографії” Інституту філології.

1.3 Організація науково-методичного Центру фольклору та етнографії при Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка викликана необхідністю підвищення якості підготовки фахівців з фольклористики та етнографії для науково-освітньої роботи у вищих і середніх навчальних закладах України та поширення і популяризації мережею Інтернет сучасних наукових здобутків співробітників в галузі гуманітарних наук.

1.4 З метою підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців з фольклору та етнографії, поглиблення наукових досліджень української національної культури в Україні та за її межами, а також вивчення культури інших етносів, України та у зв’язку із необхідністю підвищення ефективності й оптимізації навчального процесу, інтенсифікації науково-методичної роботи, поглиблення знань студентів-філологів.

1.5 Центр фольклору та етнографії є структурним підрозділом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка без права юридичної особи і безпосередньо підпорядкований директору Інституту філології.

1.6 Центр діє відповідно до стату університету, цього Положення та інших нормативно-правових актів України.

1.7 Центр є навчально-методичною базою Інституту філології, розміщений на його території за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 136 і знаходиться в повному його віданні.

Розділ 2

  Основними видами і напрямками діяльності Центру є:
 • забезпечення навчально-методичними матеріалами процесу підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців з фольклору та етнографії; у наявності: CD та DVD, друкованої літератури;
 • укладання тестових завдань для студентів вищих та середніх навчальних закладів з урахуванням вимог до Болонського процесу;
 • поглиблення наукових досліджень української національної культури в Україні та за її межами, а також вивчення культури інших етносів України з метою популяризації матеріалів дослідження, зокрема створення Фольклорно-етнографічного атласу України;
 • організація лекцій, симпозіумів, конференцій, експедиційних досліджень, фольклорних практик та інших заходів для студентів, аспірантів та співробітників університету з метою поглиблення знань про народну культуру, а також зустрічей з народними виконавцями, майстрами народного мистецтва, організація виставок;
 • створення фондів експедиційних записів, їх систематизація, обробка та зберігання у вигляді архіву Центру та кафедри фольклористики;
 • забезпечення науковою, художньою та методичною літературою студентів, аспірантів та викладачів університету з метою популяризації народної культури, профорієнтації та для забезпечення самостійної роботи студентів Інституту філології;
 • проведення методичних занять, зустрічей з учнями загальноосвітніх шкіл та фахових ліцеїв;
 • участь у міжнародній співпраці згідно з Угодами;
 • всі зазначені основні види і напрямки Центру здійснюються на не комерційній основі.

Розділ 3

  Організаційна робота:
 • координація фольклорної діяльності Центру з іншими науковими та культурно-освітянськими центрами та кафедрами народознавства в наукових установах і вищих навчальних закладах України та за її межами;
 • організація і проведення щорічної навчальної фольклорно-етнографічної практики студентів першого курсу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та науково-методичної студентської конференції за результатами практики;
 • організація і проведення щорічного Дня філолога в Інституті, концертів студентського фольклорно-хореографічного ансамблю народної музики «Роксоланія» на святах інституту та загально університетських урочистостях.

Розділ 4

  Наукова робота:
 • дослідження сучасного стану народної культури України та її зв»язк із звичаєво-побутовою культурою українців минулих століть;
 • вивчення фольклору та етнографії переселенців-полісян із зони відчуження ЧАЕС;
 • дослідження міжрегіональних взаємовпливів та взаємозв»язків традиційної української культури.

Розділ 5

  Видавнича робота:
 • створення Інтернет-ресурсу Центру для популяризації фольклору та етнографії України за її межами й висвітлення діяльності Центру та кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах мережі Інтернет;
 • упорядкування та публікація збірників текстів фольклору на матеріалі студентських записів, зібраних ними під час навчальної фольклорної практики;
 • видання разом з кафедрою фольклористики щорічного збірника наукових праць Інституту філології Київського університету «Література. Фольклор. Проблеми поетики»;
 • підготовка до друку і видання разом з кафедрою фольклористики навчальних посібників та різножанрових хрестоматій з української уснопоетичної творчості для студентів-філологів вузів України.
© Олена Сірук, 2001 - 2014