Кафедра фольклористики

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

У 1992 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відкрито кафедру фольклористики, у 1993 році – спеціальність «Фольклористика. Українська мова та література, іноземна мова», у 2001 році – спеціалізацію музичної фольклористики, де вивчаються важливі історичні, теоретичні проблеми в галузі науки про народну творчість, народної культури загалом.

Об’єктивною передумовою створення кафедри стала потреба у відродженні національної культури незалежної України, збереженні і вивченні духовного багатства, накопиченого українським народом упродовж тисячоліть. Викладанню й дослідженню українського фольклору в Київському університеті завжди приділялася велика увага попри всі ідеологічні упередження та заборони. Одним із засновників української фольклористики був перший ректор університету – М.Максимович, тут навчалися майбутні видатні українські фольклористи: О.Маркович, М.Симонов, П.Куліш, М.Лисенко, М.Старицький, викладали авторитетні дослідники українського фольклору М.Костомаров, А.Метлинський, В.Антонович, М.Драгоманов, О.Котляревський, І.Жданов, М.Дашкевич, С.Савченко, В.Клінгер, А.Лобода, В.Перетц, П.Попов, Г.Сидоренко, М.Грицай та ін., традиції яких плідно продовжують викладачі кафедри фольклористики. Лауреат премії Філарета Колесси професор Л.Дунаєвська (1948-2006) започаткувала в Україні фахову підготовку спеціалістів у галузі фольклористики, заснувала та очолила кафедру (1992-2006). Ядро кафедри Л.Дунаєвська сформувала з професорів В.Бойка (1929-2008), О.Таланчук (1943-2003), які раніше читали курси з фольклору на кафедрах історії літератури, керували фольклорною практикою і вели відповідну науково-дослідну роботу. Пізніше викладацький колектив поповнився професорами Л.Копаницею, Н.Малинською, С.Росовецьким, І.Павленком, О.Івановською, С.Сегедою, доцентами Л.Шурком (1962-2008), О.Павловим, Н.Лисюк, Н.Салтовською, О.Марчун, О.Наумовською, асистентами Н.Рудаковою, С.Лещинською, О.Оверчук. Лауреатами премії імені Олени Пчілки в галузі літератури для дітей за 1992 рік стали професор О.Таланчук (за впорядкування літ. та наукового доробку письменниці) та автор слів Гімну Київського національного університету доцент Л.Шурко (за укладання «Біблії для дітей»), Лауреатами премії імені Павла Чубинського стали доцент Л.Шурко (2007) та д.філол.н. О.Івановська (2009), професор С.Росовецький – Лауреат Літературного конкурсу «Нова книга» (2007) та лауреат 7-го Всеукраїнського літературного конкурсу «Коронація слова» (2007) в номінації «П’єса», доцент О.Марчун – неодноразовий лауреат Міжнародних пісенних конкурсів, автор музики Гімну Київського національного університету.

З грудня 2007 року кафедру фольклористики очолює доктор філологічних наук О.Івановська.

Кафедра забезпечує читання курсів українського, російського, слов‘янського, зарубіжного фольклору, героїчного епосу народів світу, етнопедагогіки, етнопсихології, етнолінгвістики, етнології, звичаєвого права, філософської, фольклорної, історичної антропології, міфології, вокального ансамблю, постановки голосу, сценічної мови, режисури народних свят, етики та естетики у фольклорі, народного мистецтва, народної музики, хореографії, спецкурсів та спецсемінарів з фольклористики, народної культури тощо.

Кафедра фольклористики постійно працює над удосконаленням фольклористичних дисциплін, тому для викладання запрошуються фахівці в галузі антропології, сценічної майстерності, хорового співу. На кафедрі у різний час працювали: проф. В.Антонюк, проф. М.Чмихов, заслужений діяч мистецтв України, нині Міністр культури України – В.Вовкун, співробітники Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України – к.філол.н. Л.Мушкетик, к.філол.н. Л.Вахніна, к.філол.н. Т.Шевчук.

Для прочитання разових лекцій запрошуються народні артисти України (Н.Матвієнко), кобзарі (М.Литвин, Т.Компаніченко), провідні етнографи Музею народної архітектури та побуту України (Л.Орел, О.Доля), народні майстри (О.Білоус – писанкарка, А.Мельниченко – вишивальник).

Для засвоєння основ музичної фольклористики у навчальному плані, підготовленому Заслуженим працівником культури України, професором І.Павленком, передбачені такі нормативні курси: «Історія і теорія народнопісенного виконавства»; «Українська музична фольклористика»; «Методика роботи з вокальним ансамблем»; «Режисура народних свят»; «Транскрипція народної музики» тощо.

Знання, набуті в процесі засвоєння теоретичних курсів та польових досліджень, мають прикладне вираження в творчій діяльності студентського народного ансамблю української музики «Роксоланія». Гурт є багаторазовим лауреатом міжнародних фольклорних фестивалів та конкурсів в Україні та за кордоном (Туреччина, Японія, Німеччина, Росія, Польща тощо).

Влітку студенти обстежують етнографічні терени України. Для проведення літньої навчальної фольклорної практики спеціально обладнано бази в різних регіонах України, зокрема у м. Каневі, в с. Чорна Тиса Закарпатської обл., м. Кам’янець-Подільському Хмельницької обл., м. Брацлаві та м. Немирові Вінницької обл.

    Студенти і аспіранти кафедри фольклористики беруть активну участь у роботі фольклорно-етнографічних експедицій, що здійснюються науковими центрами та фондами сприяння збереженню та розвитку фольклору в Україні:
  • В липні 2006 року студенти та аспіранти кафедри (Н.Хоменко, І.Демченко, М.Щокіна та Н.Дангулжи) здійснили експедицію до сіл Перевальського району Луганської області (Ящиково, Селезнівка, Бугаївка, Адріанополь). Експедиція відбулася з ініціативи С.Мошенського під керівництвом члена-кореспондента, заступника директора Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України М.Сулими та за фінансової підтримки групи компаній «Планета».
  • Участь у «Школі традиційного мистецтва ім.В.Могура» (листопад 2006, 2007) в с.Космач Косівського р-ну Івано-Франківської області. Студенти та аспіранти кафедри фольклористики протягом тижня перебували у середовищі творення автохтонної гуцульської культури. Вони знайомились із майстрами, вивчали їхні ремесла безпосередньо: мали нагоду спостерігати за виготовленням капчурів, кресань, весільних вінків, кептарів, традиційної іграшки, виготовленої з сиру, постолів, кошиків із лози, тканих запасок і крайок, слухали музик, відвідали гуцульське весілля тощо.
  • Аспіранти кафедри фольклористики та учасники фольклорного гурту «Роксоланія» Н.Хоменко і М.Щокіна взяли участь в експедиції до Кодимського району Одеської області, що відбулася у лютому 2008 року з ініціативи Д.Скорика, вчителя одеської середньої школи художньо-естетичного профілю ім. К.Кастанді за фінансової підтримки Інтелектуального форуму України. Метою експедиції було збирання етнографічного та фольклорного весільного матеріалу Поділля. Протягом тижня учасники відвідали села Шершенці, Загнітків, Пиріжна та Івашків. Зібраний матеріал розшифровується і вивчається учасниками фольклорного гурту «Роксоланія» для здійснення реконструкції і відтворення традиційного весілля на Поділлі (с.Шершенці Кодимського р-ну).
  • Участь у комплексній фольклорно-етнографічній експедиції до Лугинського, Коростенського та Овруцького районів Житомирської області. В експедиції зібрано пісенний матеріал 16-ти сіл Чорнобильського Полісся, що постраждали від аварії на ЧАЕС. Експедиція відбулась під керівництвом Р.Омеляшка та за організаторської і фінансової підтримки Центру захисту культурної та духовної спадщини сіл, що постраждали від аварії на ЧАЕС при Міністерстві з надзвичайних ситуацій. В експедиції було знято документальний фільм про культурну спадщину Чорнобильщини за участі Ліни Костенко.
    Студенти заочної форми навчання під керівництвом доц. кафедри Чебанюк О.Ю. спільно зі студентами-філологами Львівського національного університету імені Івана Франка у червні 2010 року мали можливість здійснити польові дослідження у Горохівському р-ні (Волинь).

Студенти, магістранти, аспіранти та викладачі спеціальності «Фольклористика. Українська мова та література, іноземна мова» постійно беруть участь у просвітницьких програмах на радіо («Ера», «Промінь») та телебаченні.

З 1992 року на кафедрі виходить щорічний збірник наукових праць «Література. Фольклор. Проблеми поетики», у якому мають можливість публікувати свої наукові праці студенти, аспіранти. Видано ряд монографічних досліджень, навчальних посібників, підручників.

При кафедрі працює Центр фольклору та етнографії, мета якого – опрацювання фольклорно-етнографічних матеріалів, навчальної та фольклористичної літератури для студентів, учителів, учнів, здійснюється науково-технічне забезпечення навчального процесу, навчальних експедицій, практик тощо.

Кафедра проводить дві щорічні наукові конференції (конференцію, присвячену науковій та творчій спадщині П.Чубинського (лютий), «Фольклористичні читання пам’яті професора Лідії Дунаєвської» (травень)) та круглий стіл, присвячений М.Максимовичу (жовтень).

Випускники кафедри працюють у вищих навчальних закладах України, в закладах НАН України, видавничих центрах, ліцеях, школах, телебаченні, радіо. Багато з наших випускників відомі як організатори фольклорних шоу, фестивалів, керівники та учасники народних колективів.

© Олена Сірук, 2001 - 2014