Кафедра фольклористики

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Паспорт спеціальності

Короткий паспорт спеціальності

10.01.07 - фольклористика

І. Формула спеціальності:

 • дослідження загальнотеоретичних проблем фольклору, історії фольклору та фольклористики, закономірностей і динаміки розвитку поетики жанрів і видів художнього відтворення дійсності, генези художнього мислення, ідейно-художньої структури міфологічного мислення у традиційній культурі, ритуального контексту фольклорної жанрології, фольклоризму певного етапу літературного процесу чи творчості окремого письменника.
 • вивчення системи жанрів фольклору;
 • типологія художньої структури народнопоетичних творів;
 • еволюція символіки й образності;
 • традиції і новаторство народного поетичного мислення;
 • контамінація української дуалістичної традиції та християнства у фольклорі;
 • історія вивчення розвитку жанрових систем фольклору;
 • фольклорно-літературні взаємини; синхронний та діахронний підходи;
 • фольклоризм у літературі;

  ІІ. Галузі дослідження:
 • історіографія;
 • джерелознавство;
 • текстологія варіантів;
 • етнопсихологія народної культури;
 • історичне побутування видів і жанрів фольклору;
 • народна версифікація;
 • вивчення регіонального побутування зразків народної поетичної творчості;
 • формування художніх систем жанрів фольклору;
 • психологія художнього образного мислення українців;
 • проблема генофонду образів українського фольклору;
 • проблеми авторства народних пісень літературного походження;
 • творчий процес у фольклорі;
 • культурно-цілісний вимір еволюційного розвитку у сучасному фольклорі;
 • сучасна інтердикція фольклору до формування національної свідомості.

  ІІІ. Галузі, за якими надаються наукові ступені:
 • філологічні науки
© Олена Сірук, 2001 - 2014