Кафедра фольклористики

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Нормативні курси

 • Актуальні проблеми етнології
 • Актуальні проблеми української фольклористики
 • Джерелознавство
 • Етногенез і міфологія в контексті українського фольклору
 • Етнографія
 • Історія фольклористики
 • Малі жанри фольклору
 • Методика викладання у вищій школі
 • Методологія та організація фольклористичних досліджень
 • Міфологія
 • Основи психології творчості в контексті фольклору
 • Основи усної комунікації
 • Спадкоємні зв’язки народних культур
 • Суб'єктно-образна система фольклору
 • Сучасні напрями зарубіжної фольклористики
 • Теорія фольклору
 • Українська усна народна творчість
 • Філософська та фольклорна антропологія
 • Фольклор в етно- та соціолінгвістичному висвітленні
 • Фольклор в системі культури
 • Фольклор народів світу
 • Фольклоризм у класичній та сучасній літературі

Музична спеціалізація

 • Вокальний ансамбль
 • Етносольфеджіо і теорія музики
 • Історія і теорія народнопісенного виконавства
 • Керівництво гуртами українського народного співу
 • Комплексний аналіз народної пісні
 • Методика роботи з фольклорним ансамблем
 • Музично-теоретичний аналіз народної пісні
 • Народна музика
 • Народне хорове виконавство
 • Основи теорії музичного фольклору
 • Режисура народних свят та обрядів
 • Транскрипція народної музики
 • Українська народна музична творчість
 • Українське народне багатоголосся (аранжування)
 • Українське народнопісенне виконавство
 • Український музичний фольклор
 • Хоровий клас
 • Художня специфіка фольклорних жанрів у контексті музики і театру

Спецкурси

 • Актуальні проблеми слов'янської фольклористики
 • Дитячий фольклор та фольклор для дітей
 • Етнопедагогіка
 • Етнопсихологія
 • Європейські фольклористичні школи
 • Звичаєве право
 • Історико-міфологічні характеристики епічного героя
 • Методика викладання фольклору та літератури
 • Народна етика в героїчному епосі
 • Народна правотворчість
 • Основи редагування фольклорних видань
 • Південно-західно-східнослов'янський фольклор
 • Поетика народної прози
 • Поетична модель української народної пісні
 • Поетична система українського епосу в контексті світових традицій
 • Постфольклор
 • Проблеми дослідження народної прози
 • Проблеми дослідження народної лірики
 • Проблеми героїки у фольклорі
 • Світовий епос
 • Сучасний європейський фольклористичний дискурс
 • Текстологія фольклору
 • Текст та інтертекст в традиційній культурі
 • Українське декоративно-ужиткове, образотворче мистецтво
 • Український музичний фольклор
 • Українська народна драма
 • Фольклор і література. Проблема взаємозв'язків
 • Фольклор і психоаналіз
 • Фольклорні традиції в розвиткові української літератури

Наукові спецсемінари

 • Генезисна поетика народної прози
 • Компаративна географія епічних мотивів
 • Методика нотації і репродукування пісенного фольклору
 • Народна творчість і професійне мистецтво
 • Основи психолінгвістики
 • Поетика фольклору
 • Проблеми поетики народної пісні
 • Проблеми поетики народної прози
 • Структурне вивчення фольклору
 • Фольклор як культурно-семіотична система
 • Художня специфіка сценічної мови
 • Художня специфіка фольклорних жанрів у контексті літератури

Для аспірантів - н/с Фольклорно-літературні взаємозв’язки

© Олена Сірук, 2001 - 2014