Центр славістики

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Центр славістики є структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, робота якого підпорядкована ректору університету.

Діяльність Центру здійснюється на основі Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Історія створення Центру славістики нерозривно пов’язана з науково-освітньою діяльністю кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У руслі наукових програм, планів і тем кафедри окреслювалась концептуальна спрямованість роботи Центру. Завдяки безпосередній участі викладачів кафедри, всебічному сприянню співробітників і керівництва Інституту філології, різних підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, благодійній допомозі слов’янських кафедр університетів-побратимів і діячів культур слов’янських народів, були укладені бібліотечний фонд і медіатека Центру. Таким чином активно реалізовувався задум викладачів Університету, які науково-методичними посібниками і науковими працями зміцнювали здобутки української славістики.

У багатьох аспектах функціонування Центру важливим і надійним підґрунтям стали Угоди про співпрацю в галузі культури та освіти між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та зарубіжними слов’янськими університетами: Болгарії – Софійський університет ім. Климента Охридського; Хорватії – Загребський університет; Чехії – Університет ім. Масарика (Брно), Карлів університет (Прага), Університет ім. Палацького (Оломоуц); Сербії – Бєлградський університет.

© Олена Сірук, 2001 - 2014