Кафедра історії та стилістики української мови

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Кафедру історії та стилістики української мови (до 2009 р. – історії української мови) як першу в Україні профільну випускову кафедру з історико-стилістичною спеціалізацією створено в 1992 р. внаслідок поділу кафедри української мови філологічного факультету. Це було зумовлено новим статусом національної мови в суспільстві, необхідністю дослідження проблем її походження, розвитку та функціонування.

Від часу заснування до 1997 р. кафедру очолював д. філол. н., проф. Білодід О.І. З 1997 р. і до сьогодні кафедрою завідує Заслужений діяч науки і техніки України, д. філол. н., проф. Шевченко Л.І.

Кафедра історії та стилістики української мови – одна з випускових кафедр Інституту філології, яка має магістратуру, аспірантуру та докторантуру.

Співробітники кафедри зосереджують увагу на написанні монографій, словників, підручників, посібників, розробляючи різні аспекти української мовознавчої науки, зокрема філософії та теорії мови (Л.І. Шевченко, О.І Ніка, Д.В. Дергач), термінознавства (Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, Г.П. Стрельчук, Г.М. Наєнко, Л.В. Шулінова, О.І. Луценко), системних і функціональних аспектів розвитку мови в синхронії та діахронії (Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, Л.П. Гнатюк, Г.П. Стрельчук, Л.В. Шулінова, Ю.Б. Дядищева-Росовецька, О.І. Луценко, О.О. Суховій, А.А. Калєтнік, Д.В. Дергач, Л.В. Домилівська).

Кафедра активно співпрацює з науковими підрозділами Інституту мовознавства, Інституту української мови НАН України ім. О.О. Потебні, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. Сковороди, Одеським національним університетом імені І. Мечникова й іншими класичними університетами України. Провідні науковці названих установ читають спецкурси для магістрантів та аспірантів кафедри, рецензують дисертації та наукові видання, консультують молодих дослідників.

Кафедра підтримує наукові контакти з зарубіжними університетськими центрами. Опубліковано ряд наукових розвідок спільно з дослідниками Росії, Польщі, Чехії, Австрії, Франції, Македонії, Південної Кореї та ін.

Зокрема, проф. Л.І. Шевченко постійно бере активну участь у програмі наукового співробітництва між НАН України та Академією наук і мистецтв Македонії (Дні науки України в Македонії, 2005, 2007 р.; XIV Міжнародний конгрес славістів в Охриді, Македонія, 2008 р., XV Міжнародний конгрес славістів в Мінську, Білорусь, 2013 р. та ін.).

Результатами фахового співробітництва кафедри з науковими центрами зарубіжжя були захисти кандидатських дисертацій, написаних під керівництвом доктора філологічних наук, професора Шевченко Л.І., Вербенєц Маї-Богуміли (громадянки Республіки Польща) "Юридична термінологія української та польської національних мов : зіставно-типологічний аналіз" (січень, 2005 р.) та Джонг Йонгджу (громадянки Республіки Корея) "Лінгвопрагматичні засади творення словника української мови для іноземців" (жовтень, 2011 р.).

Наукова співпраця з Російською Федерацією реалізувалася в контексті підготовки проф. Шевченко Л.І. матеріалів до святкування Дня слов'янської писемності у Вологді 24 травня 2007 р.

Співробітники кафедри викладали україністику в Оломоуцькому університеті (Чехія), Віденському університеті (Австрія), університеті "Париж – VIII – Венсенн" (Франція).

Колектив кафедри забезпечує видання збірника наукових праць "Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика", що має свідоцтво про державну реєстрацію як загальноукраїнське періодичне видання книжкового типу. Збірник наукових праць виходить друком двічі на рік. Стало доброю традицією присвячувати окремі випуски відомим науковцям, зокрема, П.Д. Тимошенку (вип. 3), В.В. Моренець (вип. 6), Л.І. Шевченко (вип. 19), В.М. Русанівському (вип. 22).

Кафедра забезпечує діалектологічну, джерелознавчу, педагогічну та асистентську практики студентів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Старий сайт кафедри.

© Олена Сірук, 2001 - 2014