Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра української філології для неспеціальних факультетів

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(5//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедру української філології для неспеціальних факультетів (завідувач - доц. Л.О. Ткаченко) було засновано 1989 року у зв'язку з упровадженням української мови як обов'язкової дисципліни на всіх факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедра забезпечує викладання української мови на всіх факультетах Київського університету, крім Інституту філології та інституту журналістики. Тут працюють проф. Л.М. Паламар, доц. Л.О. Ткаченко, доц. О.В. Любашенко, асист., к.ф.н. М.О. Шаповал, асист. С.Є. Мельник та ін.

Широкий спектр спеціальностей в університеті вимагає постійного пошуку інтенсивних та ефективних методів навчання мови. У зв'язку з цим колектив кафедри працює над такими проблемами: наукове обґрунтування основних методів навчання української мови для нефілологів; дослідження і впровадження в навчальний процес наукової термінології технічного та гуманітарного профілю; удосконалення навчальних матеріалів з курсу "Мова ділових паперів" тощо. Наукові дослідження кафедри відбито в підручниках і посібниках проф. Л.М. Паламар, доц. Г.К. Доридор та ін.

E-mail: ukrfildnef@univ.kiev.ua

  • Ткаченко Л.О.
  • Паламар Л.М.
  • Любашенко О.В.
  • Шаповал М.О.
  • Мельник С.Є.
© Олена Сірук, 2001 - 2014