Кафедра слов'янської філології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія

Кафедра слов'янської філології (завідувач — доц. О.Л. Паламарчук) виникла на базі заснованої 1842 року кафедри історії та літератур слов'янських наріч. Традиційно тут викладалися чеська, польська, сербська та інші слов'янські мови. З кафедрою пов'язана діяльність проф. К. Страшкевича, проф. В. Я. Яроцького, проф. 0.0. Котляревського, проф. Т.Ф. Флоринського, проф. О. Степовича, проф. О.М. Лук'яненка, проф. О. Петруся, у повоєнні роки - проф. М.К. Грунського, проф. (пізніше - акад. АН УРСР) Л.А. Булаховського, згодом - проф. В.І. Масальського, доц. М.С. Зарицького, доц. В.К. Житника, доц. С.Й. Левінської, доц. М. Смоліної та ін.

У післявоєнний період на філологічних факультетах Київського та Львівського університетів було створено слов'янські відділення для підготовки кваліфікованих фахівців із полоністики та богемістики. 1946 року було відновлено кафедру слов'янської філології, яку з 1947 року очолив акад. Л.І. Булаховський. З 1971 року розпочалася підготовка фахівців із південнослов'янської філології.

Нині на кафедрі працюють проф. П.М. Рудяков, доц. Л.Ю. Назаренко, доц. Л.І. Даниленко, доц. О. В. Коваль-Костинська, доц. 0.І. Дзюба, асистенти О.Р. Чмир, Л.М. Стеблина, О.П. Палій, М.М. Калениченко та ін., які забезпечують читання курсів чеської, болгарської, сербської, хорватської мов і літератур, історії літературних мов, слов'янського фольклору, країнознавства, порівняльно-історичної граматики слов'янських мов та ін. Щороку здійснюється набір за спеціалізаціями у дві групи. Студенти-славісти вивчають болгарську, польську, сербську, хорватську, чеську мови та літератури. Окрім теоретичних і практичних курсів, які студенти вивчають у Києві, вони виїздять на мовну практику до зарубіжних слов'янських країн - налагоджено обмін студентами між вищими навчальними закладами Праги, Брно, Софії, Благоєвграда, Загреба, Белграда, Варшави, Вроцлава, Кракова.

Серед наукових і навчально-методичних досягнень кафедри – монографії проф. П.М. Рудякова "Історія як роман" (К., 1996); "В службу й вечное подданство. Сербские поселения Новая Сербия й Славяносербия на украинских землях (1757 - 1764)" (К., 2001), доц. Л. І. Даниленко "Національно-культурна семантика чеської фразеології" (К., 2000), навчальні посібники з чеської мови (доц. О.Л. Паламарчук, доц. Л.І. Даниленко), болгарської мови (доц. О. В. Коваль-Костинська, асист. О.Р. Чмир), історії сербської літератури (проф. П.М. Рудяков), а також лексикографічні праці (доц. О.Л. Паламарчук, доц. Л.І. Даниленко, асист. О.Р. Чмир). ий, Г.Д.Вервес, чл-кор. А.П.Непокупний, О.Б.Ткаченко, доктори і кандидати філологічних наук В.Т.Коломієць, Л.Л.Гумецька, А.Й.Багмут, В.І.Шевчук, Ю.Л.Будаховська, Т.Б.Лукінова, В.О.Захаржевська, А.І.Неруш, Н.П.Романова, С.Й.Левінська, О.І.Микитенко, А.П.Корепанова, О.Т.Лєнік та багато інших плідно працювали та працюють як науковці, викладачі вузів, перекладачі, редактори видавництв.

У перші повоєнні роки студенти слов'янського відділення спеціалізувалися з полоністики та богемістики. У 1955 р. підготовка фахівців із спеціальності "слов'янська мова і література" була припинена. Слов'янські мови продовжували викладати на українському та російському відділеннях. З 1971 р. знову розпочато підготовку фахівців з західно- та південнослов'янської філології. У 1999 р. від кафедри відокремився новий структурний підрозділ - кафедра полоністики.

З 1987 р. кафедру очолює доцент Паламарчук О.Л. На кафедрі працюють 2 професори, 5 доцентів, 6 викладачів, які здійснюють підготовку фахівців з чеської, сербської, хорватської, болгарської мов. Усі члени кафедри нинішнього складу є випускниками рідного університету: богемісти Л.Ю.Назаренко, О.Л.Паламарчук, Л.І.Даниленко, А.Й.Багмут, болгаристи О.В.Коваль-Костинська і О.Р,Чмир, сербісти і кроатисти О.І.Дзюба-Погребняк, П.М.Рудяков, Л.М.Стеблина. Кафедра здійснює обмін викладачами та студентами з вузами Праги, Брна, Софії, Благоєвграду, Загреба, Бєлграда. Випускники кафедри викладають у вищих навчальних закладах; працюють в установах Національної Академії наук, Міністерства закордонних справ, посольствах слов'янських країн в Україні, в культурних центрах, торгово-економічних представництвах, іноземних фірмах.

(За статтею Паламарчук О.Л. "Слов'янська філологія в Київському університеті")

© Олена Сірук, 2001 - 2014