Кафедра слов'янської філології

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Білоруський центр

Білоруський центр

Загальні положення

  • 1. Центр білоруської мови та культури є структурним підрозділом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, робота якого підпорядкована директору Інституту філології.
  • 2. Центр створений відповідно до Угоди про співпрацю в галузі культури та освіти між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Міністерством освіти Республіки Білорусь.
  • 3. Основною метою діяльності Центру є сприяння вивченню білоруської мови в Україні, поглибленню знань з історії, культури, мистецтва Білорусі, з актуальних проблем їх сучасного стану і розвитку; забезпечення навчально-методичною, художньою, інформаційною літературою і періодикою студентів, аспірантів та викладачів університету.
  • 4. Центр розташовується в навчальному корпусі університету за адресою: Київ, бульвар Т. Шевченка 14, кімната 111.

Діяльність Центру

  • 1. Центр координує міжнародну співпрацю з ВНЗ Республіки Білорусь, готує робочі програми співпраці, надає інформаційну підтримку студентам і викладачам з питань організації стажування в провідних навчальних закладах країни, участі у наукових конференціях і симпозіумах.
  • 2. Створює умови для вивчення білоруської мови та літератури з використанням бібліотечного фонду та медіатеки Центру.
  • 3. Проводить регулярні зустрічі та бесіди з носіями мови, представниками Посольства Республіки Білорусь в Україні, Всеукраїнського союзу білорусів.
  • 4. Організовує «круглі столи», презентації, культурно-освітні акції, вечори до знаменних дат в історії Білорусі та українсько-білоруських культурних взаємин.
  • 5. Ознайомлює студентів та аспірантів з новинками науково-методичної і художньої літератури Білорусі (за книжковими надходженнями до бібліотеки Центру).
  • 6. Центр сприяє організації та забезпечує участь у міжнародних культурних та освітніх програмах.

Працівники Центру

Директор Центру – доц. кафедри слов’янської філології Палій О.П.

Лаборант Центру – Євдоченко Сергій.

Телефон - (044) 239-33-73; 33-73

Електронна пошта - bel_centr (c) ukr.net

© Олена Сірук, 2001 - 2014