Notice: Undefined index: sid in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 3
Інститут філології

Кафедра полоністики

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка


Warning: readfile(8//stitle.txt): failed to open stream: No such file or directory in /web/univ.web/www.philology/www/php/kafkaf.php on line 14

Кафедра полоністики (завідувач – доктор філологічних наук, професор Радишевський Ростислав Петрович), виокремилася з кафедри слов’янської філології у 2000 році, є випускаючою кафедрою. Загальна кількість студентів – понад 60 осіб. На кафедрі працюють: к.ф.н., доц. Черниш Т.О, к.ф.н., ас. Непоп Л.В., к.ф.н., ас. Дем’яненко Н.Б., ас. Хайдер Т.В., ас. Пацеєвська О.С, які забезпечують читання нормативних і спеціальних курсів з літературознавчої і лінгвістичної полоністики, методики навчання польської як іноземної, теоретичного та прикладного перекладознавства. Кафедра видає збірник наукових праць “Київські полоністичні студії”.

Кафедра співпрацює з науковими та навчальними установами Польщі (ПАН, Варшавський університет, Ягеллонський університет (Краків), Католицький Люблінський університет, Люблінський університет ім. М. Кюрі-Склодовської, Вроцлавський університет, Польський інститут у Києві).

Студенти виїздять на включене семестральне навчання до Варшави, Вроцлава, а також на навчання і на літні школи до Кракова та Любліна.

Кафедрою полоністики було започатковано видання серії двомовних текстів (польською та українською мовами). Вийшли збірки: “Ю.Словацький. Поезії” (1999 р.), “Я.Івашкевич. Поезії”(2000 р.), “Передзвони польської лютні” (2002 р.). Члени кафедри систематично беруть участь у з’їздах та конгресах славістів. Кафедрою було проведено три міжнародні конференції: “А.Міцкевич і Україна”(1998 р.), “Ю.Словацький і Україна”(1999 р.), “Я.Івашкевич Україна”(2000 р.). Організатор – д.ф.н. проф. Радишевський Р.П.

У 2003 році на кафедрі було захищено дві кандидатські дисертації: 1. Ас. Дем’яненко Н.Б. “Польські фразеологічні одиниці на позначення ментальних властивостей людини(структурно-семантична та формально-граматична характеристики)” та 2. Ас. Непоп Л.В. “Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей”.

Готується до захисту кандидатська дисертація ас. Хайдер Т.В. “Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре(на матеріалі текстів Т.Боя- Желенського, Ю.Тувіма та К.І.Гальчинського ) та докторська дисертація к.ф.н., доц. Черниш Т.О. “ Компаративно-типологічне дослідження слов’янської лексики у контексті етимологічних гнізд із близькозначними коренями”.

Викладачами кафедри було підготовлено та подано до друку такі навчально-методичні програми курсів, с/курсів та с/семінарів:

К. ф. н., доц. Черниш Т.О, к.ф.н., ас. Непоп Л.В., к.ф.н., ас. Дем’яненко Н.Б., ас. Хайдер Т.В., ас. Пацеєвська О.С.:
Програма курсу “Польська мова”.

Проф. Радишевський Р.П.:
1. “Історія польської літератури” (навчальна програма).
2. “Теоретичні проблеми слов’янського літературознавства” (с\к).
3. “Польсько-українські літературні взаємини (с/к).
4. “Проблеми художнього перекладу” (с/к).
5. “Актуальні проблеми слов’янського літературознавства” (с/к).
6. “Міжслов’янські літературні взаємини” (с/к).

К.ф.н., доц.Черниш Т.О:
1. Монографія “Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні” (30 д.а.) (вийшла друком у 2003 р.).
2. “Історична граматика польської мови”.
3. “Польський словотвір” (с/к).

Ас. Пацеєвська О.С.:
1. “Проблеми художнього перекладу” (с/с для магістрів).
2. “Методика навчання іноземної мови у середній школі”.
3. Курс “Польсько-українського/українсько-польського перекладу” (для студентів 3 курсу).
4. Курс “Польсько-українського/українсько-польського перекладу” (для студентів 4 курсу).
5. “Лексичний склад польської мови” (с/к).

Ас. Непоп Л.В.
1. “Лінгвокраїнознавство” (с/к для студентів У курсу).
2. “Методичні розробки та тексти для читання з польської мови”.
3. “Полоністика в Україні” ( с/к для студентів ІУ курсу).
4. “Актуальні проблеми славістики” ( с/к для студентів ІІІ курсу).
5. “Польська мова” (для студентів Інституту Міжнародних відносин).

Ас. Хайдер Т.В.:
1. “Історія польської культури” (для студентів У курсу, спец.).
2. “Історія польської культури” (для студентів У курсу, маг.).
3. “Літературні школи і напрямки” (для студентів ІУ курсу, спец.)

Д.ф.н., проф.Радишевський Р.П. є автором 130 наукових та 4 навчально-методичних праць, серед яких – 2 антології, 4 монографії.

К.ф.н., доцент Черниш Т.О. є автором понад 50 наукових праць у галузі слов’янського історичного мовознавства, зокрема історичної лексикології та етимології.

Завдяки організаційним старанням проф. Радишевського Р.П. та у тісній співпраці із керівництвом Інституту вдалося створити при кафедрі бібліотеку польської літератури у кількості понад 15 000 примірників.

Навесні 2003 року при кафедрі було відкрито “Польський центр”, завданням якого є популяризація польської мови і культури в Україні.

  • Радишевський Р.П
  • Черниш Т.О.
  • Непоп Л.В.
  • Пацеєвська О.С.
  • Хайдер Т.В.
  • Дем’яненко Н.Б.
© Олена Сірук, 2001 - 2014