Новини | Історія | Адміністрація | Структура | Навчальний процес | Наукові школи | Русский
Абітурієнт | Магістратура | Аспірантура | Докторантура | Бібліотека | Співпраця | Webmaster | English

Наближається пора, коли кожен абітурієнт повинен максимально повно показати свої здібності.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології

оголошує набір студентів на 2008-2009 навчальний рік

Денна форма навчання:

 • напрям підготовки: філологія; спеціальності: українська мова і література та іноземна мова; фольклористика, українська мова і література та іноземна мова.

Конкурс окремий.

Сертифікати: українська мова та література – профільна дисципліна, історія України.

Вступні випробування: іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення).

 • напрям підготовки: філологія; спеціальності: болгарська і українська мови та літератури; польська і українська мови та літератури; сербська і українська мови та літератури.

Конкурс загальний.

Сертифікати: українська мова та література, історія України.

Вступні випробування: іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення) – профільна дисципліна.

 • напрям підготовки: філологія; спеціальність: літературна творчість та українська мова і література.

Сертифікати: українська мова та література – профільна дисципліна, історія України.

 • напрям підготовки: філологія; спеціальності: класичні та західноєвропейська мови і літератури.

Сертифікати: українська мова та література.

Вступні випробування: іноземна мова (письмово) – профільна дисципліна, іноземна мова (аудіювання та усне мовлення).

 • напрям підготовки: філологія; спеціальність: російська мова і література та іноземна мова.

Сертифікати: українська мова та література – профільна дисципліна, історія України.

Вступні випробування: іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення).

 • напрям підготовки: філологія; спеціальності: англійська, іспанська, німецька, новогрецька, французька мови і літератури та переклад.

Конкурс окремий.

Сертифікати: українська мова та література.

Вступні випробування: іноземна мова (письмово) – профільна дисципліна, іноземна мова (аудіювання та усне мовлення).

 • напрям підготовки: філологія; спеціальності: переклад (переклад з англійської, іспанської, італійської, німецької, французької мов).

Конкурс окремий.

Сертифікати: українська мова та література.

Вступні випробування: іноземна мова (письмово) – профільна дисципліна, іноземна мова (аудіювання та усне мовлення).

 • напрям підготовки: філологія; спеціальності: азербайджанська, арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька, японська мови і літератури та переклад.

Конкурс загальний.

Сертифікати: українська мова та література.

Вступні випробування: іноземна мова (письмово) – профільна дисципліна, іноземна мова (аудіювання та усне мовлення).

Заочна форма навчання:

 • напрям підготовки: філологія; спеціальності: українська мова і література; українська мова і література, фольклористика.

Сертифікати: українська мова та література – профільна дисципліна, історія України.

2. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів допускаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту та виявили бажання здобути вищу освіту.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі за напрямами підготовки “філологія”, “філософія”, “політологія”, “соціологія”, “психологія”, “історія”, “журналістика”, “реклама і зв’язки з громадськістю”, “видавнича справа та редагування” користуються такими самими правами, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань на власний вибір.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

4. Прийом документів на денну, заочну та екстернатну форми навчання – з 16 червня по 15 липня (крім Військового інституту, заочної форми навчання біологічного та геологічного факультетів, іноземних громадян). Документи про пільги подаються тільки у вказаний термін. Конкурс сертифікатів та вступні іспити – з 16 по 25 липня. Зарахування – у п’ятиденний термін після завершення конкурсних випробувань (конкурсу сертифікатів).

Прийом документів до Військового інституту починається з 16 червня і закінчується 5 липня. Документи про пільги подаються тільки у вказаний термін. Для складання фахових випробувань абітурієнти прибувають 30 червня та 1 липня. Фахові випробування проводяться з 1 до 12 липня; вступні іспити та конкурс сертифікатів – з 16 до 25 липня.

5. До Приймальної комісії вступник подає такі документи:

 • заява на ім’я ректора університету (подається вступником особисто);
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал або копія, завірена університетом або нотаріально за оригіналом);
 • медична довідка за формою 086-о (оригінал або її завірена копія);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених цими правилами для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Паспорт громадянина України (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-о (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Для вступу на місця державного замовлення призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.

Інші документи подаються вступником у терміни, визначені для подання документів, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України, або подання таких документів викликане обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами.

Громадяни, які бажають навчатися на контрактних умовах, оформляють відповідні угоди (контракти).

При вступі до Військового інституту вступники додатково подають медичну картку амбулаторного хворого за формами 025, 025-ю, медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою 122-2/о, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою 140/о.

6. Особи, які вступають до університету на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" зі змінами і доповненнями, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.03 № 1298, а також відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у редакції від 19.12.91 зі змінами та доповненнями (для осіб, віднесених до 3 та 4 категорій), на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з університетом.

Місця для цільового набору виділяються рішенням Приймальної комісії у межах обсягу підготовки за рахунок коштів державного бюджету, але їх кількість не повинна перевищувати 25 % від плану набору з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7. Вступні випробування в університеті проводяться у формі іспиту (письмово, з використанням тестових технологій, аудіювання та усного мовлення) - при складанні екзамену з іноземної мови, співбесіди (для окремих категорій вступників). Кожне випробування, окрім співбесіди, оцінюється за 100-бальною шкалою (оцінки від 100 до 200 балів). Результат співбесіди визначається висновками: "рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди" або "не рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди".

Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів з результатами оцінювання знань у поточному році від 100 до 200 балів. Сертифікати нижче встановленого рівня (124 балів із 200 можливих) університетом не приймаються.

8. Зараховуються до вищого навчального закладу без складання вступних випробувань за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 124 балів:

 • учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступне випробування з предмета), з якого вони були учасниками олімпіад;
 • призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами олімпіад.

Якщо число поданих заяв від призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись відповідно до пункту 9 , наведеного нижче.

9. Переможці та призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін можуть бути зараховані на відповідні напрями підготовки за результатами співбесіди, якщо вони вступають на напрями, для яких рішенням Приймальної комісії випробування з дисципліни, із якої вони були переможцями та призерами вищезгаданих олімпіад, є профільним, а також за умови подання в установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 124 балів.

12. Особи, нагороджені після закінчення середньої загальноосвітньої школи (повна загальна середня освіта) чи ліцею золотою (срібною) медаллю, а також ті, які закінчили з відзнакою вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади на базі основної школи (неповна загальна середня освіта), можуть бути зараховані на відповідні напрями за результатами співбесіди, за умови подання в установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 124 балів.

На осіб, які закінчили з відзнакою вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади на базі середньої загальноосвітньої школи (повна загальна середня освіта), указаний порядок поширюється лише при вступі на напрями, які відповідають здобутим професіям.

13. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, з якими є угоди про співпрацю, мають право (за рекомендацією педагогічної ради цих закладів) вступати на відповідні факультети за результатами співбесіди, якщо у документі про освіту ці випускники мають оцінки від 10 до 12 балів з профілюючих предметів та 8 - 12 балів з інших предметів, а також за умови подання в установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 124 балів.

Випускники підготовчого відділення, які готуються до вступу на факультети: економічний, історичний, психології, соціології, філософський, юридичний, до Інститутів: військового, журналістики, міжнародних відносин, філології, вступають на загальних засадах.

15. Дія пунктів 8 - 10 цих Правил стосовно учасників, призерів та переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів.

У пунктах 8, 9 додатково зараховується як профільний навчальний предмет інформатика та обчислювальна техніка для вступу на факультет кібернетики.

Загальна кількість вступників, зарахованих на умовах пунктів 9 - 14 цих Правил, не повинна перевищувати

 • 40% плану держзамовлення для інститутів: міжнародних відносин, журналістики, філології, військового та факультетів: економічного історичного, психології, соціології, філософського, юридичного;
 • 60% плану держзамовлення для факультетів: біологічного, географічного, геологічного, кібернетики, механіко-математичного, радіофізичного, фізичного, хімічного.

16. Для вступників до Інституту журналістики (напрям підготовки: журналістика) та Інституту філології (спеціальність: літературна творчість та українська мова і література) передбачається спеціальний порядок організації конкурсу. Ці вступники проходять попереднє творче випробування. Вступники, які не пройшли творче випробування, до участі у конкурсі не допускаються.

17. Порядок вступних іспитів визначається розкладом.

18. Зараховуються до університету за результатами співбесіди особи, яким надане таке право Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" , а також особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

19. Для абітурієнтів Військового інституту перед вступними іспитами проводяться фахові випробування з фізичної підготовки, медичний огляд, тестування з іноземної мови (за винятком напрямів: "філологія", "міжнародні відносини"), психологічне обстеження. Вступники, які не пройшли хоча б одне з фахових випробувань, до участі у конкурсі не допускаються.

20. Усі вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів.

21. Вступники, які атестовані з української мови та літератури, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з цього предмета з результатами оцінювання знань у поточному році. Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

22. Викладання в університеті ведеться українською мовою. Особи, не атестовані з української мови, після зарахування вивчають українську мову протягом першого курсу і складають іспит.

23. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, які одержали оцінку менше 124 балів, а також ті, що забрали документи після початку вступних випробувань (конкурсу сертифікатів), до участі у наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

24. Апеляція з приводу екзаменаційної оцінки повинна подаватись до приймальної комісії в день оголошення оцінки з іспиту.

25. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до університету за конкурсом відповідно до кількості набраних на випробуваннях балів та балів поданих ними сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

26. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче 124 балів зараховуються:

 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
 • інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів.

27. За умови рівності конкурсних балів переважним правом на зарахування (в порядку черговості) користуються:

1) особи, яким таке право надане Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (із змінами);

2) особи, яким таке право надане відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

3) особи, яким таке право надане відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”;

4) особи, нагороджені після закінчення середньої загальноосвітньої школи (повна загальна середня освіта) чи ліцею золотою (срібною) медаллю, а також ті, які закінчили з відзнакою вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади на базі основної школи (неповна загальна середня освіта);

5) особи, які виявили здібності й нахил до обраної спеціальності.

Якщо кількість вступників з однаковими конкурсними балами та додатковими показниками, наведеними у даному пункті, які претендують на місця державного замовлення на певний напрям підготовки, більша, ніж залишилось місць, то з цими вступниками проводиться співбесіда з профільної дисципліни, за результатами якої приймається рішення щодо зарахування.

28. Відповідно до розрахункової суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів:

 • на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”;
 • на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

29. За умови наявності вакантних місць після проведення конкурсу на певний напрям підготовки (форму навчання), рішенням Приймальної комісії на цей напрям підготовки (форму навчання) можуть бути зараховані вступники, які успішно витримали випробування (надали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти), але не пройшли за конкурсом на інший напрям підготовки (форму навчання). Зарахування дозволяється за умови наявності особистої заяви вступника та відповідності випробувань (сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти) на вищезгаданих напрямах підготовки (формах навчання).

30. За рішенням Приймальної комісії понад план державного замовлення можуть бути зараховані абітурієнти, які успішно склали вступні іспити (надали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти), але не пройшли за конкурсом, навчання яких фінансують відповідні юридичні чи фізичні особи. Зарахування триває до 30 серпня. Оплата за навчання здійснюються в терміни, визначені контрактом.

31. Студенти денної форми навчання всіх напрямів підготовки і спеціальностей можуть проходити військову підготовку у Військовому інституті університету за програмою офіцера запасу тільки за контрактною формою навчання (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

32. Термін навчання для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 4 роки на денній формі навчання, 5 років на заочній формі навчання.

33. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів університету забезпечуються гуртожитком за наявності вільних місць.

ІІ Набір фахівців для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр”

34. Перелік факультетів та інститутів, спеціальностей, терміни подання документів, адреси та телефони:

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ (бульвар Шевченка, 14, т. 239-33-02)

Денна форма навчання:

 • спеціальності: українська мова та література та іноземна мова; фольклористика, українська мова і література та іноземна мова (спеціалізація: музична фольклористика); болгарська та українська мови і літератури; болгарська та українська мови і літератури; польська та українська мови і літератури; сербська та українська мови і літератури; літературна творчість та українська мова і література; класичні та західноєвропейська мови і літератури; російська мова і література та іноземна мова; англійська, іспанська, німецька, новогрецька, французька, азербайджанська, арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька, японська мови і літератури та переклад; переклад з англійської, іспанської, італійської, німецької, французької мов.

Конкурс окремий.

Заочна форма навчання:

 • спеціальності: українська мова і література; українська мова і література, фольклористика.

Конкурс окремий.

Термін навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр” – 1 рік.

Прийом документів з 5 липня до 19 липня.

Фахові випробування з 21 липня до 30 липня.

Термін навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” на денній та заочній формах навчання 1 рік, за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” на денній формі навчання 1,5 роки; на заочній формі навчання – 2 роки.

Прийом документів з 5 липня до 19 липня.

Фахові випробування з 21 липня до 30 липня.

35. Прийом на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр” для осіб, які мають базову вищу освіту за відповідним напрямом, закінчили підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації здійснюється на конкурсній основі.

36. До Приймальної комісії вступник подає такі документи:

 • заява на ім’я ректора університету;
 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії ;
 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • копії дипломів переможців та призерів студентських олімпіад;
 • копії наукових публікацій (за наявності).

Паспорт, військовий квиток, оригінал документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

37. Програми та форми фахових випробувань з кожної спеціальності затверджуються Вченими радами факультетів (інститутів).

38. Фахове випробування оцінюється від 0 до 5 балів. До балу, отриманого за результатом вступного випробування, додаються:

 • середній бал додатка до диплому про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
 • наявність опублікованих статей у наукових журналах (1 стаття – 0.5 бала);
 • наявність доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях (1 доповідь - 0.2 бала);
 • наявність диплома переможця міжнародних та національних фахових олімпіад та конкурсів наукових робіт, олімпіади бакалаврів КНУ (до 1 бала).

Сума всіх балів складає рейтингову оцінку, мінімальна межа якої встановлюється Вченою радою факультету (інституту). Зарахування до університету здійснюється на підставі отриманої рейтингової оцінки.

Для студентів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” за відповідним напрямом підготовки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у поточному році, як вступне випробування зараховуються результати державної атестації бакалаврів.

39. Вступники, які мають рейтингову оцінку меншу, ніж встановлено для обраної спеціальності, можуть бути зараховані за рекомендацією атестаційної комісії відповідного факультету (інституту) на умовах контракту .

40. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів забезпечуються гуртожитком за наявності вільних місць.

ІІІ Прикінцеві положення

41. Організацію прийому до університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету і яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

42. Роботи вступників, які не зараховані до університету, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

43. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освіту, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального закладу, у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням. Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освіту, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право на участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

44. Особи, які не приступили до занять протягом 10 днів без поважних причин, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні іспити.

45. Невід’ємною частиною цих Правил є додатки: „Вартість навчання студентів, які навчаються на факультетах та в інститутах Київського національного університету імені Тараса Шевченка за умовами контракту, на 2008/2009 навчальний рік”, „План прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2008/2009 навчальний рік”.

46. Усі питання, пов'язані з прийомом до університету, вирішуються Приймальною комісією університету.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
на 2008/2009 навчальний рік

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 467 від 27.05.2008 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка вносить такі зміни та доповнення до Правил прийому студентів на 2008/2009 навчальний рік:

2. Пункт 16 подається у такій редакції:

"16. Для вступників до Інституту філології (спеціальність: літературна творчість та українська мова і література) передбачається спеціальний порядок організації конкурсу. Ці вступники проходять попереднє творче випробування. Вступники, які не пройшли творче випробування, до участі у конкурсі не допускаються."

3. Пункт 18 подається у такій редакції:

"18. Зараховуються до університету за результатами співбесіди особи, яким надане таке право Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а також особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп) діти-інваліди та абітурієнти, що мають захворювання, вказані в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2008 № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.03.2008 за № 189/14880, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань, які проводяться для них університетом, з дисциплін, визначених приймальною комісією для вступу на відповідні напрями підготовки."

4. Пункт 26 подається у такій редакції:

"26. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче 124 балів зараховуються:

 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
 • інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”."

Затверджено на засіданні приймальної комісії,
Протокол № 4 від 04.06.2008 року

Голова Приймальної комісії,
в.о. ректора університету

Л.В. Губерський


Джерело: Інформація для вступників до КНУ імені Т.ШевченкаНижче Ви можете дізнатися докладніше про лінгвістичні вимоги до вступників. Програми іспитів представлені також в файлах формату MS Word, які знаходяться в кінці кожного з відповідних розділів в RAR-архівах. До Вашої уваги:

© Олена Сірук, 2001 - 2014